Aktuální pořad bohoslužeb

DENLITURGICKÁ OSLAVA BOHOSLUŽBY
NE
2.12.
1. neděle adventní Začátek liturgického roku cyklu C 7.30 Za zemřelou Ludmilu Pinkavovou od ročníku 1942 z Boršic a ze Suchova
PO
3.12.
Památka sv. Františka Xaverského18.00 Za živé a zemřelé členy společenství živého růžence
ÚT
4.12.
ST
5.12.
18.00 Za všechny zemřelé, zvláště za duše, na které nikdo nepamatuje
ČT
6.12.

7.12.
1. pátek v měsíci Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve8.00

18.00 dětská mše sv.

19.15
Za živé a zemřelé farníky z Boršic, ze Suchova a ze Lhotek

Za živé a zemřelé včelaře z Boršic a na poděkování Pánu Bohu za letošní rok

Večer chval
SO
8.12.
Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu18.00 Za zemřelého Aloise Stalčíka, dvoje zemřelé rodiče, za celou zemřelou rodinu s prosbou za ochranu Boží a Panny Marie pro celou živou rodinu
NE
9.12.
2. neděle adventní 7.30 Za zemřelé rodiče Cmolovy a Halíkovy a za duše v očistci

Člověk, který je opravdu otevřený Bohu, je také otevřený všemu dobrému kolem nás.

První soboty podle zjevení ctihodné služebnice Boží sestry Konsoláty Betrone

Sestry a bratři! Dnešní kázání výjimečně nebude inspirováno dnešními liturgickými čteními ale výzvou našeho otce arcibiskupa Jana, která byla vytištěna v posledních aktech kurie, a kterou obdržely všechny farnosti naši arcidiecéze. Pro vysvětlení Acta Curiae jsou úředním věstníkem každé diecéze, určeným zejména pro kněze. Vycházejí v něm texty pastýřských listů, ...
...

Zásvětná modlitba Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

Panno Maria, Matko Boží, zasvěcuji se Tvému Neposkvrněnému Srdci se vším, co jsem a co mám. Přijmi mě pod svou mateřskou ochranu. Uchraň mě ode všech nebezpečí. Pomáhej mi přemáhat pokušení, která mě svádějí ke zlému, abych si zachoval čistotu duše i těla. Tvé Neposkvrněné Srdce ať je mým útočištěm ...
...

Modlitby a dobré skutky k získání plnomocných odpustků

V nové Příručce odpustků je 70 položek modliteb a dobrých skutků obdařených plnomocnými a (nebo) částečnými odpustky. Za zvláštní zmínku stojí čtyři následující udělení. Zde jsou: (mějme na paměti, že jenom jeden plnomocný odpustek může být získán stejný den) 1) Plnomocný odpustek je udělen věřícímu, který navštěvuje Nejsvětější Svátost, aby ...
...

Křest

SVÁTOSTI ZNAMENÍ BOŽÍHO PŮSOBENÍ Ježíš Kristus svou smrtí a vzkříšením spasil svět. Spásu dává prostřednictvím církve. Duch Svatý k této službě církev shromažďuje, vede a posvěcuje hlavně svátostmi. Ve svátostech Bůh působí skrze znamení: co znamení vnímatelně vyjadřují (např. slova kněze: Uděluji ti rozhřešení), to Duch Svatý vnitřně působí ...
...