Aktuální pořad bohoslužeb

DenLiturgická oslavaBoršiceSuchovNová Lhota
NE
20.5.
Slavnost Seslání Ducha Svatého
Sbírka na církevní školy
7.309.00 9.45 májová pobožnost

10.30 mše sv.
PO
21.5.
Začíná 2. část liturgického mezidobí18.00mše sv. není17.00 májová pobožnost
ÚT
22.5.
17.30 májová pobožnostmše sv. není17.00 májová pobožnost
ST
23.5.
18.0016.3017.00 májová pobožnost
ČT
24.5.
Svátek Ježíše Krista, Nejvyššího a věčného kněze17.30 májová pobožnostmše sv. není17.00 májová pobožnost

18.00 dětská mše sv.

25.5.
18.00 dětská mše sv.mše sv. není17.00 májová pobožnost
SO
26.5.
Památka sv. Filipa Neriho, kněze18.00 mše sv. není15.30 májová pobožnost

16.30 mše sv.
NE
27.5.
Slavnost Nejsvětější Trojice
V Boršicích 1. sv. přijímání
10.309.00 mše sv. není

Říct člověku, že má žít v klidu,
znamená mu říct, že má být šťastný.

První soboty podle zjevení ctihodné služebnice Boží sestry Konsoláty Betrone

Sestry a bratři! Dnešní kázání výjimečně nebude inspirováno dnešními liturgickými čteními ale výzvou našeho otce arcibiskupa Jana, která byla vytištěna v posledních aktech kurie, a kterou obdržely všechny farnosti naši arcidiecéze. Pro vysvětlení Acta Curiae jsou úředním věstníkem každé diecéze, určeným zejména pro kněze. Vycházejí v něm texty pastýřských listů, ...
...

Zásvětná modlitba Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

Panno Maria, Matko Boží, zasvěcuji se Tvému Neposkvrněnému Srdci se vším, co jsem a co mám. Přijmi mě pod svou mateřskou ochranu. Uchraň mě ode všech nebezpečí. Pomáhej mi přemáhat pokušení, která mě svádějí ke zlému, abych si zachoval čistotu duše i těla. Tvé Neposkvrněné Srdce ať je mým útočištěm ...
...

Modlitby a dobré skutky k získání plnomocných odpustků

V nové Příručce odpustků je 70 položek modliteb a dobrých skutků obdařených plnomocnými a (nebo) částečnými odpustky. Za zvláštní zmínku stojí čtyři následující udělení. Zde jsou: (mějme na paměti, že jenom jeden plnomocný odpustek může být získán stejný den) 1) Plnomocný odpustek je udělen věřícímu, který navštěvuje Nejsvětější Svátost, aby ...
...

Křest

SVÁTOSTI ZNAMENÍ BOŽÍHO PŮSOBENÍ Ježíš Kristus svou smrtí a vzkříšením spasil svět. Spásu dává prostřednictvím církve. Duch Svatý k této službě církev shromažďuje, vede a posvěcuje hlavně svátostmi. Ve svátostech Bůh působí skrze znamení: co znamení vnímatelně vyjadřují (např. slova kněze: Uděluji ti rozhřešení), to Duch Svatý vnitřně působí ...
...