Aktuální pořad bohoslužeb

DenLiturgická oslavaBoršiceSuchovNová Lhota
NE
19.11.
33. neděle v mezidobí

Sbírka na potřeby kostelů
7.309.0010.30
PO
20.11.
18.00mše sv. nenímše sv. není
ÚT
21.11.
Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzaléměmše sv. nenímše sv. nenímše sv. není
ST
22.11.
Památka sv. Cecílie, panny a mučednice18.0016.30mše sv. není
ČT
23.11.
mše sv. nenímše sv. není18.00 dětská mše sv.

24.11.
Památka sv. Ondřeje Trần An Dũng-Lạc’a, kněze a druhů, vietnamských mučedníků18.00 dětská mše sv.mše sv. nenímše sv. není
SO
25.11.
Památka sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice15.00mše sv. neníod 9.00 do 17.00 Adorace Nejsvětější Svátosti
NE
26.11.
Slavnost Ježíše Krista Krále

Hody ke cti sv. Kateřiny v Boršicích
10.309.007.30

Ručičky hodinek jsou bičem pro všechny, kdo se nechávají zneužívat jako dostihoví koně.

První soboty podle zjevení ctihodné služebnice Boží sestry Konsoláty Betrone

Sestry a bratři! Dnešní kázání výjimečně nebude inspirováno dnešními liturgickými čteními ale výzvou našeho otce arcibiskupa Jana, která byla vytištěna v posledních aktech kurie, a kterou obdržely všechny farnosti naši arcidiecéze. Pro vysvětlení Acta Curiae jsou úředním věstníkem každé diecéze, určeným zejména pro kněze. Vycházejí v něm texty pastýřských listů, ...
...

Zásvětná modlitba Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

Panno Maria, Matko Boží, zasvěcuji se Tvému Neposkvrněnému Srdci se vším, co jsem a co mám. Přijmi mě pod svou mateřskou ochranu. Uchraň mě ode všech nebezpečí. Pomáhej mi přemáhat pokušení, která mě svádějí ke zlému, abych si zachoval čistotu duše i těla. Tvé Neposkvrněné Srdce ať je mým útočištěm ...
...

Modlitby a dobré skutky k získání plnomocných odpustků

V nové Příručce odpustků je 70 položek modliteb a dobrých skutků obdařených plnomocnými a (nebo) částečnými odpustky. Za zvláštní zmínku stojí čtyři následující udělení. Zde jsou: (mějme na paměti, že jenom jeden plnomocný odpustek může být získán stejný den) 1) Plnomocný odpustek je udělen věřícímu, který navštěvuje Nejsvětější Svátost, aby ...
...

Křest

SVÁTOSTI ZNAMENÍ BOŽÍHO PŮSOBENÍ Ježíš Kristus svou smrtí a vzkříšením spasil svět. Spásu dává prostřednictvím církve. Duch Svatý k této službě církev shromažďuje, vede a posvěcuje hlavně svátostmi. Ve svátostech Bůh působí skrze znamení: co znamení vnímatelně vyjadřují (např. slova kněze: Uděluji ti rozhřešení), to Duch Svatý vnitřně působí ...
...