Aktuální pořad bohoslužeb

DenLiturgická oslavaBoršiceSuchovNová Lhota
NE
27.09.
26. neděle v mezidobí
7:30 mše sv.9:00 mše sv.10:30 mše sv.
PO
28.09.
Slavnost sv. Václava, mučedníka,
hl. patrona čes. národa
8:00 mše sv.
ÚT
29.09.
Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
ST
30.09.
Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
18:00 mše sv.16:30 mše sv.
ČT
01.10.
Památka sv. Terezie
od Dítěte Ježíše,
panny a učitelky církve
17:30 růžencová pobožnost17:30 růžencová pobožnost

18:00 dětská mše sv.

02.10.
Památka sv. andělů strážných

1. pátek v měsíci
8:00 mše sv,

18:00 dětská mše sv.
17:30 růžencová pobožnost
SO
03.10.
1. sobota v měsíci18:00
po mši sv. následuje mariánská pobožnost
14:00 pohřeb pana Jana Pomajbíka (roč. 1941)

17:30 růžencová pobožnost
NE
04.10.
27. neděle v mezidobí
7:30 mše sv.9:00 mše sv.10:30 mše sv.

Lásku bez kříže nenajdeš a kříž bez lásky neuneseš.

Prosíme o modlitby za ukončení epidemie,
za všechny nemocné a jejich ošetřovatele,
za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí,
za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené,
za odpuštění hříchů i usmíření Boha,
za to, abychom byli opravdovými křesťany,
kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají,
abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky.
Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme.

Litanie v čase nakažlivých nemocí

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi. Bože Synu, Vykupiteli světa, Bože Duchu svatý, Bože v Trojici jediný, Bože svatý, Bože silný, smiluj se nad námi. Bože, Králi věků nesmrtelný, Bože ...
...

Zásvětná modlitba Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

Panno Maria, Matko Boží, zasvěcuji se Tvému Neposkvrněnému Srdci se vším, co jsem a co mám. Přijmi mě pod svou mateřskou ochranu. Uchraň mě ode všech nebezpečí. Pomáhej mi přemáhat pokušení, která mě svádějí ke zlému, abych si zachoval čistotu duše i těla. Tvé Neposkvrněné Srdce ať je mým útočištěm ...
...

První soboty podle zjevení ctihodné služebnice Boží sestry Konsoláty Betrone

Sestry a bratři! Dnešní kázání výjimečně nebude inspirováno dnešními liturgickými čteními ale výzvou našeho otce arcibiskupa Jana, která byla vytištěna v posledních aktech kurie, a kterou obdržely všechny farnosti naši arcidiecéze. Pro vysvětlení Acta Curiae jsou úředním věstníkem každé diecéze, určeným zejména pro kněze. Vycházejí v něm texty pastýřských listů, ...
...

Deset bodů k letošnímu postnímu období

Milovaní, začínáme postní období. V tomto období je zvykem, že se věřící kvůli utrpení Ježíše Krista, snaží, skrze různé postní praktiky, napravit všechno špatné a zlé co je v našich životech. Napadlo mě tedy, že by nebylo od věci, kdybychom se v tomto období skutečně vrátili ke svým křesťanským kořenům ...
...