Pastýřský list pro první postní neděli 2018

Drazí bratři a sestry,

z evangelia jsme slyšeli, že Duch vedl Ježíše na poušť. Vede Duch Svatý i nás? Kam nás chce Duch vést v postní době? Umíme ho slyšet? Jak je to s jeho vedením? Někteří lidé nepřemýšlejí o duchovních věcech, i když jsou křesťany. Možná se snaží být dobří a plnit povinnosti, ale zůstávají se svým životem sami. To je škoda. Jestli si nás Bůh tak zamiloval, že se kvůli nám stal člověkem a za nás umřel, abychom my mohli věčně žít, bylo by dobře přátelství s ním více rozvinout. Vnímat jeho přítomnost, být pozorný k jeho vedení, prožívat radost z jeho blízkosti a zakoušet dobrodružství společné cesty.

V době Velkého postu si obvykle dáváme nějaká předsevzetí, snažíme se o kající a dobré skutky, odnaučujeme se zlozvykům či procvičujeme ctnosti. Našim cílem však není dokonalost podle nějakého daného vzoru, nýbrž splnění toho, co od nás Bůh očeká- vá. Každý jsme jiný a Bůh to ví. On jediný zná naši osobní cestu. Základní rysy toho, co od nás Bůh čeká, jsou pro všechny stejné. Všem dal pravidla svých přikázání, od všech čeká, že budou plnit své povinnosti jako členové rodiny či církve, povinnosti pracovní nebo občanské. Každému dal svědomí, abychom je poslouchali. Svědomí je přece Boží hlas v srdci člověka. Také andělu strážnému říkáme v modlitbě: na tvá vnuknutí pozor dávám. Ano, andělé jsou Božími posly, kteří připravují cestu pro Ducha Svatého, který pak působí v duši, když ona říká andělovu poselství jako Maria své ano. Jeho působením se i v nás stává Bůh novým způsobem přítomný, když žijeme Boží slovo. Isvětci nás učí, že přijímat a uskutečňovat podněty Ducha Svatého je nejlepší cestou k našemu posvěcení.

Čím začít? Uvěřit, že mě Bůh miluje a rozhodnout se nikdy mu neříkat NE. O některých věcech víme docela jasně, že je Bůh chce, či nechce. Odmítnout hřích a plnit povinnosti. Když poslechneme v jasných věcech, můžeme počítat s tím, že nám Bůh ukáže další cestu.

Ne každý nápad je od Boha. Proto je třeba rozlišovat. K tomu použijeme jednoduchá pravidla: Protože Bůh si nikdy neprotiřečí, Duch Svatý od nás nemůže svým vnuknutím žádat něco, co by bylo proti Božímu slovu, učení církve či povinnostem našeho povolání. Boží vnuknutí může zpočátku probouzet strach, ale když ho přijmeme, naplní nás pokojem a pocitem pokory. Některá vnuknutí nevyžadují žádné rozvažování, když vedou například k tomu, abychom věc, která je naší povinností, dělali pečlivě, s dobrým úmyslem, z lásky. Pokud nás vnuknutí vede k něčemu nezvyklému, je třeba zvážit, jestli je to rozumné, jestli to neodporuje našim povinnostem, jestli se nám opravdu zdá, že jde o Ježíšův hlas, jestli v sobě cítíme pokoj, když s ním souhlasíme. Pokud jde o věci závažné, pak je třeba to vidět a vážit s někým jiným, například se zpovědníkem. Taková porada může nejen chránit před chybou, ale také vést k pokoře a pokoji duše.

Díky poslušnosti Bohu i v maličkých věcech můžeme na duchovní cestě udělat větší pokrok, než za léta úsilí, které jsme si stanovili sami. Věrnost malým věcem přitahuje velké. Když si však uvědomíme, že jsme nějaké vnuknutí Ducha zanedbali, není třeba klesat na mysli, ale pokorně odprosit Pána a prosit o víc věrnosti. Když se zdá, že jsou před námi těžké věci, na které nemáme dost sil, řekněme mu s jednoduchostí a důvěrou: Pane, já na to nemám, ale když to opravdu chceš, dej mi k tomu sílu a já jdu do toho. Když máme mluvit, poprosme kratince: Dej mi, Pane, svého Ducha. Mluv skrze mne ty, ať se ukáže tvá moudrost. Když nedokážeme někoho milovat: V této situaci, Pane, neumím milovat, ale ty to dokážeš. Já ti dám k dispozici své srdce a ty v něm miluj. Když přijde nějaký kříž: Pane, nikdo není větším odborníkem na nesení kříže, než ty. Nes ho se mnou.

Abychom lépe vnímali Boží blízkost během dne, je třeba si udělat každý den chvilku na důvěrné setkání s ním v modlitbě. Vejít do hlubiny svého srdce a tam se s ním setkat. Tak se ztišit a zmlknout, abychom mohli slyšet jeho hlas. Vychutnat jeho blízkost a přátelství. Najít odvahu lišit se od světa a být v postoji lásky. Když se někdy zdá, že je Bůh daleko, že ho neslyšíme, ba ani on nás neslyší, udělejme nezištný dobrý skutek. Protože on je Láska, není možné, aby nebyl v nás, když milujeme.

Drazí přátelé,
vstupme do postní doby jako do školy. Udělejme si tentokrát kurz přátelství s Bohem a nechejme se vést Božím Duchem. Buďme si navzájem dobrými spolužáky a povzbuzujme se, pomáhejme si, sdělujme si své zkušenosti. Ručím Vám, že pro všechny, kteří to vezmou vážně, bude tato postní doba božským dobrodružstvím a skvělou přípravou na Velikonoce, na nový objev Zmrtvýchvstalého.

K tomu všem ze srdce žehná
arcibiskup Jan

Oznamy farnosti v Boršicích u Blatnice 18. února 2018

Tento víkend je zvláštní sbírka na potřeby našich kostelů.

V neděli 18. února,
hned po pobožnosti křížové cesty tzn. kolem 14.45 hod.
bude na faře v Boršicích
setkání ekonomicko – pastorační rady.

Během postní doby bude v našem kostele
každou neděli odpoledne ve 14.00 hod.
pobožnost křížové cesty.
Navíc bude tato pobožnost
také každé úterý a čtvrtek v 17.30 hod.,
tzn. ve dny, kdy není u nás mše sv.

Vzhledem k jarním prázdninám ve zlínském kraji
nebude tento týden dětská mše sv. v Boršicích
a také bezprostřední příprava děti na 1. sv. přijímání
a to jak v Boršicích tak na Lhotkách.
Dětská mše sv. na Lhotkách ve čtvrtek tento týden
bude beze změny.

Příští víkend bude zvláštní sbírka svatopetrský haléř.

Vzadu na stolečku pod kůrem
si můžete vyzvednout postní pokladničku.

Oznamy v Suchově 18. února 2018

Dnes je zvláštní sbírka na potřeby našich kostelů.

Během postní doby bude v našem kostele
každou středu odpoledne v 15.45 hod.
pobožnost křížové cesty.
Navíc bude tato pobožnost v postní době
také každou neděli v 8.15 hod., přede mši sv.

Vzhledem k jarním prázdninám ve zlínském kraji
nebude tento týden dětská mše sv. v Boršicích
a také bezprostřední příprava děti na 1. sv. přijímání
a to jak v Boršicích tak na Lhotkách.
Dětská mše sv. na Lhotkách ve čtvrtek tento týden
bude beze změny.

Příští víkend bude zvláštní sbírka svatopetrský haléř.

Vzadu na stolečku pod kůrem
si můžete vyzvednout postní pokladničku.

Oznamy farnosti v Nové Lhotě 18. února 2018

Dnes je zvláštní sbírka na potřeby našich kostelů.

Během postní doby bude v našem kostele
každý čtvrtek odpoledne v 17.30 hod.
pobožnost křížové cesty.
Navíc bude tato pobožnost v postní době
také každou neděli v 9.45 hod. přede mši sv.

Vzhledem k jarním prázdninám ve zlínském kraji
nebude tento týden dětská mše sv. v Boršicích
a také bezprostřední příprava děti na 1. sv. přijímání
a to jak v Boršicích tak na Lhotkách.
Dětská mše sv. na Lhotkách ve čtvrtek tento týden
bude beze změny.

Příští víkend bude zvláštní sbírka svatopetrský haléř.

Vzadu na stolečku pod kůrem
si můžete vyzvednout postní pokladničku.

Přehled duchovních úkonů za rok 2017

Farnost Boršice u Blatnice
Obce: Suchov a Boršice u Blatnice

1. Svátost křtu

Pokřtěných bylo celkem 15 osob (v roce 2016 – 19 osob):
z toho ze Suchova byly 3 osoby,
z Boršic – 8,
od jinud – 4 dětí.
V uvedeném údaji odkud byly pokřtěné osoby
se počítá současné trvalé bydliště pokřtěného.
Z celkového počtu 15 pokřtěných bylo:
13 děti ve věku do jednoho roku života,
2 děti byly starší než jeden rok.
Křestní dny v našich farnostech jsou vždy 1. víkendy sudých měsíců.

2. Svátost biřmování
Poslední biřmování bylo v naší farnosti 5. září roku 2015.
Biřmování se v ten den konalo v kapli sv. Lukáše na Suchově.
Celkem bylo biřmovaných 16 osob.
Biřmování tehdy uděloval olomoucký pomocný biskup
Mons. Josef Hrdlička.
Letos ani příští rok biřmování v naší farnosti neplánujeme.
Další biřmování přímo v jedné z naších farnosti
bude až v roce 2020.
To znamená, že příprava na biřmování by mohla začít
v průběhu roku 2019.
Pro informaci jen připomínám,
že svátost biřmování může přijmout katolický křesťan
v jakémkoli věku (dolní hranice je zhruba 15 let, horní neexistuje).
Také připomínám, že úkol kmotra může plnit jen ten,
kdo již byl biřmovaný,
žije podle křesťanských zásad, ke kterým mezí jiné u sezdaných
patří církevně uzavřené manželství.

3. Svaté přijímání
Slavnost 1. svatého přijímání byla vloni v Boršicích, 28. května,
během které po prvé ke svatému přijímání přistoupilo 15 děti
z 3. a 4. třídy základní školy.
14 děti bylo z Boršic a 1 dítě ze Lhotek.
Letos 1 sv. příjímání plánujeme v Boršicích také na poslední květnovou neděli,
tzn. 27. května,
a tehdy by mohlo k 1. sv. přijímání přistoupit 14 děti,
11 děti z Boršic a 3 děti ze Lhotek.
Svatých přijímání se loni v naší farnosti
(Boršice a Suchov dohromady) podalo kolem 12 000,
(v roce 2016 to bylo 11 000).
V Boršicích se loni podalo kolem 9 000 svatých přijímání
(v roce 2016 to bylo také 9 000),
a na Suchově se loni podalo kolem 3 000 (v roce 2016 to byly 2 000).

4. Účast na bohoslužbách

Minulý rok se v našich farnostech konalo sčítání lidí na bohoslužbách.
Bylo to o víkendu 30.09./01.10.
Výsledky byly následující:
Boršice (sobota večer) – 104 lidí (v roce 2016 bylo 106),
Boršice (neděle ráno) – 87 lidí (v roce 2016 bylo 82),
celkem tedy pro srovnání s rokem 2016
bylo v roce 2017 v Boršicích na nedělních mších sv. o 3 lidí více.
Suchov (neděle) – 91 lidí (v roce 2016 bylo 79).
Nová Lhota (neděle) 115 lidí (v roce 2016 bylo 123).

5. Lektoři

V roce 2008 jsme zavedli pravidelnou službu lektora
v našich kostelích.
V současné době máme tady na Suchově celkem 7 lektorů.
V Boršicích mají minimálně 19 lektorů.
A na Nové Lhotě je 7 lektorů (dalších 5 se zaučuje).
Minulý rok v dubnu a květnu se v Uherském Hradišti
konal lektorský kurz, kterého se zúčastnilo celkem 17 našich farníků:
3 byli z Boršic, 4 ze Suchova a 10 ze Lhotek.

6. Svátost manželství
V roce 2017 se v naší farnosti konalo 5 svateb,
2 svatby byly v Boršicích
a 3 svatby byly na Suchově.
(v r. 2016 bylo v naší farnosti celkem 5 svateb
respektive 4 svatby a 1 sanace
3 svatby a 1 sanace byly v Boršicích
a 1 svatba byla na Suchově).
Podle údajů z matriky oddaných naši farnosti vyplývá,
že v letech 2015, 2016 a 2017 bylo v naší farnosti nejvíc svateb od roku 2000.
Poslední rok kdy bylo u nás 5 svateb, byl rok 1999.
Pro zajímavost uvádím,
že nejvíc svateb v našem kostele od roku 1950 bylo:
v roce 1959 – tehdy bylo u nás 21 svateb.
Příprava snoubenců v naší farnosti
je vždy zahájená v měsíci lednu každého roku.
Příprava probíhá na faře společně se všemi snoubenci,
kteří plánují v brzkém budoucnu uzavřít svátost manželství.
Navíc z rozhodnutí České biskupské konference
od roku 2014 je nutné,
aby snoubenci absolvovali ještě další přípravu na centrum pro rodinu.
Pro naši farnosti nejbližší centra pro rodinu jsou:
ve Veselí n./M., v Uherském Brodě nebo v Uherském Hradišti.

7. Návštěvy nemocných
V roce 2017 pravidelné návštěvy nemocných
si na Suchově vyžádali 3 farníci, (v roce 2016 byli také 3).
v Boršicích si tyto návštěvy loni vyžádalo 10 farníků
a na Nové Lhotě – 17.
Pravidelné měsíční návštěvy nemocných
probíhají v našich farnostech v následující dny:
ve čtvrtky před 1. pátkem od 9.00 hod. na Lhotkách,
a na 1. pátek od 9.00 hod. v Boršicích
a pak od 12.00 hod. na Suchově.

Minulý rok se o víkendu 30.09./01.10..
konaly v našich farnostech mimořádné bohoslužby
s udělováním svátosti pomazání nemocných.
Tuto svátost přijalo tehdy v našich farnostech
celkem 110 lidí (v r. 2016 to bylo 118 lidí):
v Boršicích – 47 lidí (v r. 2016 to bylo 50 lidí),
na Suchově – 29 lidí (v r. 2016 to bylo 29 lidí),
a na Nové Lhotě – 34 lidí (v r. 2016 to bylo 39 lidí).
Svátostné pomazání nemocných se také uděluje dvakrát do roka
všem nemocným, které kněz pravidelně navštěvuje u nich doma.
Tuto svátost se uděluje před vánocemi a velikonocemi.

8. Zemřelí
Pohřbených v naší farnosti bylo loni celkem 8 farníků:
z toho na Suchově 2 a v Boršicích 6
(v r. 2016 jich bylo pohřbených celkem 17).
Z těch 8 pohřbených v roce 2017 bylo 5 zaopatřených,
3 byli nezaopatření.
(v r. 2016 na 17 pohřbených bylo 8 nezaopatřených).

9. Náboženství
Do náboženství ve školním roce 2017/2018
je v Boršicích přihlášeno celkem 29 děti,
z celkového počtu 31 děti ve škole.
Z toho vyplývá,
že do náboženství chodí 93,5% děti, které jsou v tamější škole.
V školním roce 2016/2017 bylo v Boršicích v náboženství 27 děti.
Kolik děti ze Suchova chodí do náboženství v Blatnici
nemám přehled.

10. Ministranti
Tady na Suchově máme v současné době jen 3 ministranty.
V roce 2016 byly také 3.
Škoda, že je tady na Suchově velice těžko překonat zvyk,
že s ministrováním se konči po ukončení základní školy.
Pro srovnání v Boršicích je 26 ministrantů.
Na Nové Lhotě je 13 ministrantů
a jeden se do služby ministranta teprve připravuje.

11. Schola
Suchovská schola vznikla při zdejší kapli v roce 2014.
Scholu zde obětavě vede naše varhanice Jitka Pinkavová.
Je nutno poznamenat,
že tuto schólu tvoří naši dospělí farníci, včetně muže,
a že pravidelně zpívají
nejen na nedělních mších sv., o svátcích a na pohřbech
ale dokonce i ve všední dny.
A v případě potřeby pomáhají také v Boršicích.
Patří jim za to upřímný Pán Bůh zaplať.
Schólu v Boršicích vede Irena Nemravová a Simona Motyčková.
Postupně se však vedení scholy v Boršicích bude ujímat
Natálka Andrášková a Kristýna Zlomková.
Na Lhotkách vede scholu Anežka Kazíková.

12. Kostelníci
Náš kostel má jednoho kostelníka nebo spíše kostelnici,
pani Annu Nezvalovou.
V Boršicích mají 3 kostelníky.
Na Nové Lhotě je také jenom jedná kostelnice.

13. Poutě

V roce 2017 se farníci naších farnosti zúčastnili
pouze třech společných pouti:
– v sobotu 01. dubna na Velehrad
v rámci poutě uherskohradišťského děkanátu
za obnovu našich rodin a za nová kněžská a řeholní povolání
(na autobus bylo přihlášených celkem 32 lidí);
– v sobotu 06. května do Olomouce
v rámci diecézní poutě ke sv. Janu Sarkandrovi.
(na autobus bylo přihlášených celkem 23 lidí);
během této pouti bývá ve zvyku,
že v olomoucké katedrále otec arcibiskup
vyznamenává farníky z různých farností za jejich službu pro farnost.
Loni bylo v Olomouci vyznamenaných, mezi jinými
i 6 farníků z naší farnosti.

Byli to:
pan Josef Bulín,
pani Ludmila Halíková,
pan Antonín Hrabal,
pani Anna Pomykalová,
pan Josef Slaník
a pan Jan Zemčík.
– v neděli 13. srpna do Staré Turé
(přihlášených bylo 12 lidí);

Co se týče pouti v letošním roce 2018
tak připravujeme opět pouze 3 společné poutě:
1. bude v sobotu 12. května na Velehrad
v rámci poutě uherskohradišťského děkanátu
za obnovu našich rodin a za nová kněžská a řeholní povolání.
2. bude v neděli 12. srpna do Staré Turé (SK).
3. bude v sobotu 25. srpna na Svatý Hostýn.

14. Internetové stránky farnosti
V říjnu roku 2016 jsme uvedli do provozu
společné webové stránky pro naše farnosti pod názvem:
„Farní stránky
katolického společenství v Boršicích u Blatnice, v Nové Lhotě a na Suchově“.
Práci s jejich vedením se ujala Anežka Kazíková z Nové Lhoty.
Adresa stránek je:
www.borsiceublatnice.farnost.cz
Na internetových stránkách farnosti
najdete každý týden aktuální rozpis bohoslužeb
s konkrétními úmysly jednotlivých mši svatých,
dále pak všechny ohlášky nebo oznamy farnosti,
krátké historické informace o našich farnostech
ale i rozpis služeb úklidu a lektorů,
včetně liturgických textů z následující neděle.
Nově také obsahují základní informace o svátostech v našich farnostech.
Jejich obsah se bude postupně doplňovat.

A teď pár čísel ze statistik našich webových stránek:
Od 20. března 2017 do konce roku
navštívilo webové stránky farnosti 7679 lidí.
Průměrná návštěvnost webových stránek je tedy 27 lidí za den.
Kolem svátků a společných zpovědí bývá návštěvnost vyšší
(například 25.12.2017 si zobrazilo webové stránky 79 lidí celkem 114 krát).

15. Poděkování
Upřímné poděkování vyjadřují teď pani Nezvalové,
která po svém manželovi převzala službu kostelníka v našem kostele,
ministrantům, lektorům a členům farní rady za jejich službu a pomoc.
Na závěr vyjadřuji ještě upřímný Pán Bůh zaplať:
varhaníci Jitce Pinkavové, schóli,
panu Vlastimilu Hlaváčkovi s manželkou
za zorganizování Mikuláše a tříkrálového vystoupení
všem kdo se starají o výzdobu kostela,
kdo počítají peníze, všem, kteří pravidelně uklízí naši kapli,
také těm, kteří jen příležitostně nabídli svou pomoc,
vedení naší obce s panem starostou Petrem Horňákem v čele
za krásnou spolupráci.
A v neposlední řadě Pán Bůh zaplať patří
panu Janu Zemčíkovi, za veškerou pomoc a podporu.
Všem farníkům vyjadřuji poděkování za jakoukoliv pomoc,
přízeň a modlitbu.
V brzké době bude připraven
výkaz o hospodaření farnosti za rok 2017.

P. Norbert Wacław Nawrath

Přehled duchovních úkonů za rok 2017

Farnost Nová Lhota

1. Svátost křtu
Pokřtěných bylo celkem 5 děti (v roce 2016 – 6 děti):
z toho z Nové Lhoty byly 4 dětí,
a od jinud – 1 dítě dětí.
V uvedeném údaji odkud byly pokřtěné osoby
se počítá současné trvalé bydliště pokřtěného.
Z celkového počtu 5 pokřtěných děti
všechny byly ve věku do jednoho roku života.
Křestní dny v naších farnostech jsou vždy 1. víkendy sudých měsíců.

2. Svátost biřmování
Poslední biřmování bylo tady na Lhotkách v roce 2012.
Tehdy biřmování u nás uděloval
pomocný olomoucký biskup Mons. Josef Hrdlička.
Letos ani příští rok biřmování v žádné z naších farnosti neplánujeme.
Další biřmování přímo v jedné z naších farnosti
bude až v roce 2020.
To znamená, že příprava na biřmování by mohla začít
v průběhu roku 2019.
Pro informaci jen připomínám,
že svátost biřmování může přijmout katolický křesťan
v jakémkoli věku (dolní hranice je zhruba 15 let, horní neexistuje).
Také připomínám, že úkol kmotra může plnit jen ten,
kdo již byl biřmovaný,
žije podle křesťanských zásad, ke kterým mezí jiné u sezdaných
patří církevně uzavřené manželství.

3. Svaté přijímání
Vloni se na Lhotkách slavnost 1 sv. příjímání nekonala.
Letos u nás 1. sv. přijímání také neplánujeme.
Jinak ale v Boršicích se plánuje letos 1. sv. přijímání
na poslední květnovou neděli, tzn. 27. května.,
a tehdy by mohlo k 1. sv. přijímání přistoupit 14 děti,
11 děti z Boršic a 3 děti ze Lhotek.
Svatých přijímání se loni v naši farnosti podalo kolem 6 000,
(v roce 2016 to bylo 5 000).
Pro srovnání v Boršicích to bylo kolem 9 000 a na Suchově kolem 3 000.

4. Účast na bohoslužbách
Minulý rok se v našich farnostech konalo sčítání lidí na bohoslužbách.
Bylo to o víkendu 30.09./01.10.
Výsledky byly následující:
Boršice (sobota večer) – 104 lidí (v roce 2016 bylo 106),
Boršice (neděle ráno) – 87 lidí (v roce 2016 bylo 82),
celkem tedy pro srovnání s rokem 2016
bylo v roce 2017 v Boršicích na nedělních mších sv. o 3 lidí více.
Suchov (neděle) – 91 lidí (v roce 2016 bylo 79).
Nová Lhota (neděle) 115 lidí (v roce 2016 bylo 123).

5. Lektoři
V roce 2008 jsme zavedli pravidelnou službu lektora
v našich kostelích.
V současné době máme tady na Nové Lhotě celkem 7 lektorů
(dalších 5 se zaučuje).
Na Suchově je také 7 lektorů.
A v Boršicích jich mají minimálně 19.
Minulý rok v dubnu a květnu se v Uherském Hradišti
konal lektorský kurz, kterého se zúčastnilo celkem 17 našich farníků:
3 byli z Boršic, 4 ze Suchova a 10 ze Lhotek.
Bylo by dobré, kdyby řady lektorů tady na Lhotkách
doplnilo víc mužů!

6. Svátost manželství
V roce 2017 se v naši farnosti konaly 3 svatby.
(v r. 2016 byla jen 1 svatba).
Na Suchově byly loni také 3 svatby,
a v Boršicích byly 2.
Pro zajímavost uvádím,
že nejvíc svateb v našem kostele od roku 1950 bylo:
v roce 1953 – tehdy bylo u nás 19 svateb.
Příprava snoubenců z naší farnosti
je vždy zahájená v měsíci lednu každého roku.
Příprava probíhá na faře v Boršicích společně se všemi snoubenci,
kteří plánují v brzkém budoucnu uzavřít svátost manželství.
Navíc z rozhodnutí České biskupské konference od roku 2014 je nutné,
aby snoubenci absolvovali ještě další přípravu na centrum pro rodinu.
Pro naši farnosti nejbližší centra pro rodinu jsou:
ve Veselí n./M., v Uherském Brodě nebo v Uherském Hradišti.

7. Návštěvy nemocných
V roce 2017 pravidelné návštěvy nemocných
si na Nové Lhotě vyžádalo 17 farníků (v r. 2016 to bylo 13).
Na Suchově si tyto návštěvy vyžádali loni 3 farníci
a v Boršicích 10.
Pravidelné měsíční návštěvy nemocných
probíhají v našich farnostech v následující dny:
ve čtvrtky před 1. pátkem od 9.00 hod. na Lhotkách,
a na 1. pátek od 9.00 hod. v Boršicích
a pak od 12.00 hod. na Suchově.
Minulý rok se o víkendu 30.09./01.10..
konaly v našich farnostech mimořádné bohoslužby
s udělováním svátosti pomazání nemocných.
Tuto svátost přijalo tehdy v našich farnostech
celkem 110 lidí (v r. 2016 to bylo 118 lidí):
v Boršicích – 47 lidí (v r. 2016 to bylo 50 lidí),
na Suchově – 29 lidí (v r. 2016 to bylo 29 lidí),
a na Nové Lhotě – 34 lidí (v r. 2016 to bylo 39 lidí).
Svátostné pomazání nemocných se také uděluje dvakrát do roka
všem nemocným, které kněz pravidelně navštěvuje u nich doma.
Tuto svátost se uděluje před vánocemi a velikonocemi.

8. Zemřelí

Loni bylo v naší farnosti pohřbených celkem 8 farníků:
(v r. 2016 jich bylo 11).
Z těch 8 pohřbených v roce 2017 bylo 5 nezaopatřených,
3 byli zaopatření.
(v r. 2016 na 11 pohřbených bylo 7 nezaopatřených).
Pro srovnání v Boršicích bylo loni pohřbených 6 lidí
a na Suchově 2.

9. Náboženství
Do náboženství ve školním roce 2017/2018
je na Nové Lhotě přihlášeno celkem 14 děti,
z celkového počtu 18 děti ve škole.
Z toho vyplývá, že do náboženství chodí 77,7% děti,
které jsou v naší škole.
V školním roce 2016/2017
bylo na Lhotkách v náboženství 13 děti.

10. Ministranti
Tady na Nové Lhotě máme v současné době 13 ministrantů.
a jeden se do služby ministranta teprve připravuje.
Pro srovnání v Boršicích je 26 ministrantů
a na Suchově jsou 3 ministranti.

11. Schóla
Schóla tady na Lhotkách vznikla v roce 2012.
Zpěvem a hrou na nástroje doprovází bohoslužby,
a to jak na dětských mších svatých, tak i v neděli.
Kromě toho se naše schóla také aktivně zapojuje
do adoraci Nejsvětější Svátosti nebo jiných pobožností během roku.
Schóla má v současné době kolem 10 členů a vede ji Anežka Kazíková.
Kromě toho máme zde také malou schólu dospělých.

12. Kostelníci
Náš kostel má jen jednoho řádného kostelníka
nebo spíše jednu kostelnici pani Marii Okénkovou.
Avšak v poslední době se do služby v zákristii obětavě také zapojil
Michal Rumíšek a jeho maminka paní Marie Rumíšková.
Na Suchově je jedna kostelnice.
A v Boršicích jsou 3 kostelníci.

13. Poutě
V roce 2017 se farníci naších farnosti zúčastnili
pouze třech společných pouti:
– v sobotu 01. dubna na Velehrad
v rámci poutě uherskohradišťského děkanátu
za obnovu našich rodin a za nová kněžská a řeholní povolání
(na autobus bylo přihlášených celkem 32 lidí);
– v sobotu 06. května do Olomouce
v rámci diecézní poutě ke sv. Janu Sarkandrovi.
(na autobus bylo přihlášených celkem 23 lidí);
– v neděli 13. srpna do Staré Turé
(přihlášených bylo 12 lidí);

Co se týče pouti v letošním roce 2018
tak připravujeme opět pouze 3 společné poutě:
1. bude v sobotu 12. května na Velehrad
v rámci poutě uherskohradišťského děkanátu
za obnovu našich rodin a za nová kněžská a řeholní povolání.
2. bude v neděli 12. srpna do Staré Turé (SK).
3. bude v sobotu 25. srpna na Svatý Hostýn.


14. Internetové stránky farnosti

V říjnu roku 2016 jsme uvedli do provozu
společné webové stránky pro naše farnosti pod názvem:
„Farní stránky
katolického společenství v Boršicích u Blatnice, v Nové Lhotě a na Suchově“.
Práci s jejich vedením se ujala Anežka Kazíková z Nové Lhoty.
Adresa stránek je:
www.borsiceublatnice.farnost.cz
Na internetových stránkách farnosti
najdete každý týden aktuální rozpis bohoslužeb
s konkrétními úmysly jednotlivých mši svatých,
dále pak všechny ohlášky nebo oznamy farnosti,
krátké historické informace o našich farnostech
ale i rozpis služeb úklidu a lektorů,
včetně liturgických textů z následující neděle.
Nově také obsahují základní informace o svátostech v našich farnostech.
Jejich obsah se bude postupně doplňovat.

A teď pár čísel ze statistik našich webových stránek:
Od 20. března 2017 do konce roku
navštívilo webové stránky farnosti 7679 lidí.
Průměrná návštěvnost webových stránek je tedy 27 lidí za den.
Kolem svátků a společných zpovědí bývá návštěvnost vyšší
(například 25.12.2017 si zobrazilo webové stránky 79 lidí celkem 114 krát).

15. Poděkování
Upřímné poděkování vyjadřují teď
paní Marii Okénkové, která se stará o výzdobu kostela,
počítání peněz,
za její pečlivou práci s přípravou podkladů k účetnictví,
a za praní kostelního prádla.
Pán Bůh zaplať patří také paní Marii Rumíškové,
která od jisté doby nabídla svou službu v zákristii,
Michalu Rumíškovi za vedení ministrantů a také za pomoc v zákristii.
Pán Bůh zaplať naším ministrantům, lektorům
a členům farní rady za jejich službu a pomoc.
Upřímný Pán Bůh zaplať vyjadřují také:
paní varhanici Ludmile Mikeskové, zpěvákům a schóle,
Anežce Kazíkové nejen za vedení schóly,
ale i za její práci s vedením farních internetových stránek,
ženám, které vzorně pečuji o farní nástěnku v kostele
všem, kteří pravidelně uklízí náš kostel,
a také těm, kteří jen příležitostně nabídli svou pomoc.
A v neposlední řadě Pán Bůh zaplať patří celému vedení naší obce
s panem starostou Antonínem Okénkou v čele
za podporu a krásnou spolupráci po všech stránkách.
Všem farníkům vyjadřuji poděkování za jakoukoliv pomoc,
přízeň a modlitbu.

V brzké době bude připraven
výkaz o hospodaření farnosti za rok 2017.

P. Norbert W. Nawrath

Přehled duchovních úkonů za rok 2017

Obce: Boršice u Blatnice a Suchov

1. Svátost křtu
Pokřtěných bylo celkem 15 osob (v roce 2016 – 19 osob):
z toho z Boršic bylo 8 dětí,
ze Suchova 3,
od jinud – 4 dětí.
V uvedeném údaji odkud byly pokřtěné osoby
se počítá současné trvalé bydliště pokřtěného.
Z celkového počtu 15 pokřtěných bylo:
13 děti ve věku do jednoho roku života,
2 děti byly starší než jeden rok.
Křestní dny v našich farnostech jsou vždy 1. víkendy sudých měsíců.

2. Svátost biřmování
Poslední biřmování bylo v naší farnosti 5. září roku 2015.
Biřmování se v ten den konalo v kapli sv. Lukáše na Suchově.
Celkem bylo biřmovaných 16 osob.
Biřmování tehdy uděloval olomoucký pomocný biskup
Mons. Josef Hrdlička.
Letos ani příští rok biřmování v naší farnosti neplánujeme.
Další biřmování přímo v jedné z naších farnosti
bude až v roce 2020.
To znamená, že příprava na biřmování by mohla začít
v průběhu roku 2019.
Pro informaci jen připomínám,
že svátost biřmování může přijmout katolický křesťan
v jakémkoli věku (dolní hranice je zhruba 15 let, horní neexistuje).
Také připomínám, že úkol kmotra může plnit jen ten,
kdo již byl biřmovaný,
žije podle křesťanských zásad, ke kterým mezí jiné u sezdaných
patří církevně uzavřené manželství.

3. Svaté přijímání
Slavnost 1. svatého přijímání byla u nás vloni, 28. května,
během které po prvé ke svatému přijímání přistoupilo 15 děti
z 3. a 4. třídy základní školy.
14 děti bylo z Boršic a 1 dítě ze Lhotek.
Letos 1 sv. příjímání plánujeme u nás také na poslední květnovou neděli,
tzn. 27. května,
a tehdy by mohlo k 1. sv. přijímání přistoupit 14 děti,
11 děti z Boršic a 3 děti ze Lhotek.
Svatých přijímání se loni v naší farnosti
(Boršice a Suchov dohromady) podalo kolem 12 000,
(v roce 2016 to bylo 11 000).
V Boršicích se loni podalo kolem 9 000 svatých přijímání
(v roce 2016 to bylo také 9 000),
a na Suchově se loni podalo kolem 3 000 (v roce 2016 to byly 2 000).

4. Účast na bohoslužbách

Minulý rok se v našich farnostech konalo sčítání lidí na bohoslužbách.
Bylo to o víkendu 30.09./01.10.
Výsledky byly následující:
Boršice (sobota večer) – 104 lidí (v roce 2016 bylo 106),
Boršice (neděle ráno) – 87 lidí (v roce 2016 bylo 82),
celkem tedy pro srovnání s rokem 2016
bylo v roce 2017 v Boršicích na nedělních mších sv. o 3 lidí více.
Suchov (neděle) – 91 lidí (v roce 2016 bylo 79).
Nová Lhota (neděle) 115 lidí (v roce 2016 bylo 123).

5. Lektoři
V roce 2008 jsme zavedli pravidelnou službu lektora
v našich kostelích.
V současné době máme v Boršicích minimálně 19 lektorů.
Na Suchově je 7 lektorů.
Na Nové Lhotě je 7 lektorů (dalších 5 se zaučuje).
Minulý rok v dubnu a květnu se v Uherském Hradišti
konal lektorský kurz, kterého se zúčastnilo celkem 17 našich farníků:
3 byli z Boršic, 4 ze Suchova a 10 ze Lhotek.
Bylo by dobré, kdyby řady lektorů doplnilo víc mužů,
zvláště tady v Boršicích!

6. Svátost manželství
V roce 2017 se v naší farnosti konalo 5 svateb,
2 svatby byly v Boršicích
a 3 svatby byly na Suchově.
(v r. 2016 bylo v naší farnosti celkem 5 svateb
respektive 4 svatby a 1 sanace
3 svatby a 1 sanace byly v Boršicích
a 1 svatba byla na Suchově).
Podle údajů z matriky oddaných naši farnosti vyplývá,
že v letech 2015, 2016 a 2017 bylo v naší farnosti nejvíc svateb od roku 2000.
Poslední rok kdy bylo u nás 5 svateb byl rok 1999.
Pro zajímavost uvádím,
že nejvíc svateb v našem kostele od roku 1950 bylo:
v roce 1959 – tehdy bylo u nás 21 svateb.
Příprava snoubenců v naší farnosti
je vždy zahájená v měsíci lednu každého roku.
Příprava probíhá na faře společně se všemi snoubenci,
kteří plánují v brzkém budoucnu uzavřít svátost manželství.
Navíc z rozhodnutí České biskupské konference
od roku 2014 je nutné,
aby snoubenci absolvovali ještě další přípravu na centrum pro rodinu.
Pro naši farnosti nejbližší centra pro rodinu jsou:
ve Veselí n./M., v Uherském Brodě nebo v Uherském Hradišti.

7. Návštěvy nemocných
V roce 2017 pravidelné návštěvy nemocných
si v Boršicích vyžádalo 10 farníků (v r. 2016 to bylo 16).
Na Suchově si tyto návštěvy vyžádali loni 3 farníci
a na Nové Lhotě 17.
Pravidelné měsíční návštěvy nemocných
probíhají v našich farnostech v následující dny:
ve čtvrtky před 1. pátkem od 9.00 hod. na Lhotkách,
a na 1. pátek od 9.00 hod. v Boršicích
a pak od 12.00 hod. na Suchově.

Minulý rok se o víkendu 30.09./01.10..
konaly v našich farnostech mimořádné bohoslužby
s udělováním svátosti pomazání nemocných.
Tuto svátost přijalo tehdy v našich farnostech
celkem 110 lidí (v r. 2016 to bylo 118 lidí):
v Boršicích – 47 lidí (v r. 2016 to bylo 50 lidí),
na Suchově – 29 lidí (v r. 2016 to bylo 29 lidí),
a na Nové Lhotě – 34 lidí (v r. 2016 to bylo 39 lidí).
Svátostné pomazání nemocných se také uděluje dvakrát do roka
všem nemocným, které kněz pravidelně navštěvuje u nich doma.
Tuto svátost se uděluje před vánocemi a velikonocemi.

8. Zemřelí
Pohřbených v naší farnosti bylo loni celkem 8 farníků:
z toho v Boršicích bylo 6, a na Suchově 2
(v r. 2016 jich bylo pohřbených celkem 17).
Z těch 8 pohřbených v roce 2017 bylo 5 zaopatřených,
3 byli nezaopatření.
(v r. 2016 na 17 pohřbených bylo 8 nezaopatřených).

9. Náboženství
Do náboženství ve školním roce 2017/2018
je v Boršicích přihlášeno celkem 29 děti,
z celkového počtu 31 děti ve škole.
Z toho vyplývá,
že do náboženství chodí 93,5% děti, které jsou v naší škole.
V školním roce 2016/2017 bylo v Boršicích v náboženství 27 děti.

10. Ministranti

Tady v Boršicích máme v současné době 26 ministrantů.
V roce 2016 bylo tady v Boršicích 19 ministrantů.
Pro srovnání na Suchově jsou 3 ministranti.
Na Nové Lhotě je 13 ministrantů
a jeden se do služby ministranta teprve připravuje.

11. Schóla
V naší farnosti aktivně působí také schóla,
která nejen každý pátek doprovází zpěv na dětských bohoslužbách
ale také pravidelně zpívá na mších sv. o víkendech a svátcích.
Schólu v naši farnosti vedou Irena Nemravová a Simona Motyčková.
Postupně se však vedení scholy bude ujímat
Natálka Andrášková a Kristýna Zlomková.
Naše schóla má v současné době kolem 10 členů.

12. Úklid kostela
V roce 2009 byly po dlouhé době v naší farnosti
utvořené nové skupinky, které mají na starosti úklid kostela.
Těchto skupinek je v současné době celkem 18.
Z toho vyplývá, že na jednu skupinku připadá
maximálně třikrát do roka úklid kostela.

13. Kostelníci
Náš kostel má 3 kostelníky:
pana Josefa Bulína, pana Antonína Hrabala a pana Josefa Slaníka.
Na Suchově je jen jeden nebo spíše jedna kostelnice.
Na Nové Lhotě je také jedna.

14. Poutě
V roce 2017 se farníci naších farnosti zúčastnili
pouze třech společných pouti:
– v sobotu 01. dubna na Velehrad
v rámci poutě uherskohradišťského děkanátu
za obnovu našich rodin a za nová kněžská a řeholní povolání
(na autobus bylo přihlášených celkem 32 lidí);
– v sobotu 06. května do Olomouce
v rámci diecézní poutě ke sv. Janu Sarkandrovi.
(na autobus bylo přihlášených celkem 23 lidí);
během této pouti bývá ve zvyku,
že v olomoucké katedrále otec arcibiskup
vyznamenává farníky z různých farností za jejich službu pro farnost.
Loni bylo v Olomouci vyznamenaných, mezi jinými
i 6 farníků z naší farnosti.

Byli to:
pan Josef Bulín,
pani Ludmila Halíková,
pan Antonín Hrabal,
pani Anna Pomykalová,
pan Josef Slaník
a pan Jan Zemčík.

– v neděli 13. srpna do Staré Turé
(přihlášených bylo 12 lidí);

Co se týče pouti v letošním roce 2018
tak připravujeme opět pouze 3 společné poutě:
1. bude v sobotu 12. května na Velehrad
v rámci poutě uherskohradišťského děkanátu
za obnovu našich rodin a za nová kněžská a řeholní povolání.
2. bude v neděli 12. srpna do Staré Turé (SK).
3. bude v sobotu 25. srpna na Svatý Hostýn.

15. Internetové stránky farnosti
V říjnu roku 2016 jsme uvedli do provozu
společné webové stránky pro naše farnosti pod názvem:
„Farní stránky
katolického společenství v Boršicích u Blatnice, v Nové Lhotě a na Suchově“.
Práci s jejich vedením se ujala Anežka Kazíková z Nové Lhoty.
Adresa stránek je:
www.borsiceublatnice.farnost.cz
Na internetových stránkách farnosti
najdete každý týden aktuální rozpis bohoslužeb
s konkrétními úmysly jednotlivých mši svatých,
dále pak všechny ohlášky nebo oznamy farnosti,
krátké historické informace o našich farnostech
ale i rozpis služeb úklidu a lektorů,
včetně liturgických textů z následující neděle.
Nově také obsahují základní informace o svátostech v našich farnostech.
Jejich obsah se bude postupně doplňovat.

A teď pár čísel ze statistik našich webových stránek:
Od 20. března 2017 do konce roku
navštívilo webové stránky farnosti 7679 lidí.
Průměrná návštěvnost webových stránek je tedy 27 lidí za den.
Kolem svátků a společných zpovědí bývá návštěvnost vyšší
(například 25.12.2017 si zobrazilo webové stránky 79 lidí celkem 114 krát).

15. Poděkování
Upřímné poděkování vyjadřují teď kostelníkům, ministrantům, schóli, lektorům a členům farní rady za jejich službu a pomoc.
Na závěr vyjadřuji ještě upřímný Pán Bůh zaplať:
paní Andráškové za pečlivou práci s přípravou podkladů k účetnictví,
paní Halíkové za starostlivost o výzdobu kostela,
paní Němčíkové za dlouholetou službu praní kostelního prádla,
paní Evě Halíkové a Radku Dulovi za počítání peněz,
paní Mirce Pinkavové
za přípravu rozpisu služeb lektorů a služeb úklidu kostela,
a také za pomoc v práci při matričních záležitostech,
všem, kteří pravidelně v sobotu uklízí náš kostel,
také těm, kteří jen příležitostně nabídli svou pomoc.
V neposlední řadě Pán Bůh zaplať patří také celému vedení naší obce
s panem starostou Bohuslavem Vávrou v čele
nejen za podporu a spolupráci
ale i za veškerou pomoc po všech stránkách,
které se mi od něj dostalo.
Všem farníkům vyjadřuji poděkování za jakoukoliv pomoc,
přízeň a modlitbu.
V brzké době bude připraven
výkaz o hospodaření naši farnosti za rok 2017.

P. Norbert Wacław Nawrath

Nedělní liturgické texty

Nedělní liturgické texty na 25.2.2018
2. neděle postní

1. ČTENÍ Gn 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18

Oběť našeho praotce Abraháma.


Čtení z první knihy Mojžíšovy.

   Bůh zkoušel Abraháma a řekl: "Abraháme!" Odpověděl: "Tady jsem!"
Bůh pravil: "Vezmi svého syna, svého jediného syna, kterého miluješ, Izáka, a jdi do země Moria a obětuj ho tam jako celopal na jedné z hor, kterou ti označím."

   Když došli na místo od Boha určené, Abrahám tam vystavěl oltář a narovnal dříví. Pak vztáhl Abrahám ruku a vzal nůž, aby zabil svého syna.
Ale Hospodinův anděl na něho zavolal z nebe: "Abraháme, Abraháme!"
Ten se ozval: "Tady jsem!"

   ( Anděl ) řekl: "Nevztahuj svou ruku na chlapce a nic mu nedělej, ne-boť nyní vím, že se bojíš Boha, když mi neodpíráš svého syna, svého jediného syna." Abra-hám pozdvihl své oči, a hle – za ním beran, který se chytil za rohy v křoví. Abrahám šel, vzal ho a obětoval jako celopal místo svého syna.

   Hospodinův anděl zavolal na Abraháma podruhé z nebe a řekl: "Při sobě samém přísahám – praví Hospodin – že jsi to udělal a neodepřel jsi mi svého syna, svého jediného syna, zahrnu tě požehnáním a rozmnožím tvé potomstvo jako nebeské hvězdy, jako písek na mořském břehu, a tvé potomstvo se zmocní brány svých nepřátel. V tvém potomstvu budou požehnány všechny národy země za to, že jsi mě poslechl."

Žl 116 (115), 10+15. 16-17. 18-19 Odp.: 9

Odp.: Budu kráčet před Hospodinem v zemí živých.

Měl jsem důvěru, i když jsem si řekl: "Jsem tak sklíčen! "
Drahocenná je v Hospodinových očích smrt jeho zbožných.

Odp.

Ach, Hospodine, jsem tvůj služebník, jsem tvůj služebník, syn tvé služebnice, rozvázal jsi moje pouta.
Přinesu ti oběť díků, Hospodine, a budu vzývat tvé jméno.

Odp.

Splním své sliby Hospodinu před veškerým jeho lidem
v nádvořích domu Hospodinova, uprostřed tebe, Jeruzaléme!

Odp.

2. ČTENÍ Řím 8, 31b-34

Bůh neušetřil vlastního Syna.


Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.

Bratři!

   Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Když ani vlastního Syna neušetřil, ale vydal ho za nás za všecky, jak by nám s ním nedaroval také všechno ostatní? Kdo vystoupí se žalobou proti Božím vyvoleným? Bůh přece ospravedlňuje! Kdo odsoudí? Kristus Ježíš přece zemřel, ano i z mrtvých vstal, je po Boží pravici a přimlouvá se za nás!

EVANGELIUM Mk 9, 2-10

To je můj milovaný Syn.

Slova svatého evangelia podle Marka.

   Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami. A byl před nimi proměněn. Jeho oděv zářivě zbělel – žádný bělič na světě by ho nedovedl tak vybílit. Zjevil se jim Eliáš s Mojžíšem a rozmlouvali s Ježíšem.

   Petr se ujal slova a řekl Ježíšovi: "Mistře, je dobře, že jsme tady. Máme udělat tři stany :jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi?" Nevěděl totiž, co by měl říci; tak byli ustrašeni.

   Tu se objevil oblak a zastínil je. Z oblaku se ozval hlas: "To je můj milovaný Syn, toho poslouchejte! " Když se rozhlédli, najednou u sebe neviděli nikoho jiného, jenom samotného Ježíše.

   Když sestupovali s hory, přikázal jim, aby nikomu nevypravovali o tom, co viděli, dokud Syn člověka nevstane z mrtvých. Toho slova se chytili a uvažovali mezi sebou, co to znamená "vstát z mrtvých".


Zdroj: www.katolik.cz

Téma týdne

Téma týdne
Někdy nevíme, jak dál…
Ukaž mi své cesty, Bože, a pouč mě o svých stezkách. Veď mě ve své pravdě a uč mě, neboť ty jsi Bůh, můj spasitel. Ž 25
17.2.2018, 21

Možná se nám občas stane, že na naší cestě životem tak trochu bloudíme. Někdy jsme jakoby v mlze a cesta se nám zcela ztrácí. Proč jen nemůžeme najít ten správný směr!? Vždyť přeci víme, která cesta je pro nás ta pravá, a taky jsme si jistí tím, co je pro nás dobré. Ale je to opravdu tak jednoznačné?

Pokud se dostaneme na rozcestí, zkusme do našeho rozhodování, kterou cestou se vydat dál, (opět) přizvat Boha. Není žádnou ostudou zeptat se na cestu. Ne každé logické rozhodnutí je totiž to správné a vůbec nemusí vést k našemu cíli.

Jsme na cestě k našemu nebeskému Otci. Chceme-li se s ním na konci naší pouti setkat, nechme za sebou myšlenku, že náš vlastní orientační smysl je dokonalý, a že nám zcela stačí. Copak to nejde snáz s mapou, buzolou, či navigací o kterou můžeme kdykoliv požádat?

Tuto službu poskytuje www.vira.cz.

Křest

SVÁTOSTI

ZNAMENÍ BOŽÍHO PŮSOBENÍ

Ježíš Kristus svou smrtí a vzkříšením spasil svět. Spásu dává prostřednictvím církve.
Duch Svatý k této službě církev shromažďuje, vede a posvěcuje hlavně svátostmi.
Ve svátostech Bůh působí skrze znamení:
co znamení vnímatelně vyjadřují (např. slova kněze: Uděluji ti rozhřešení), to Duch Svatý vnitřně působí (odpuštění hříchů).
Svátosti jsou svázány s vírou církve. Víru předpokládají, ale i živí a posilují.
Slavení svátostí je základ bohoslužby církve, kterou církev především oslavuje Boha.
Středem veškeré bohoslužby je slavení eucharistie.
Proto se svátosti (kromě svátosti smíření) obvykle konají ve mši svaté.
Liturgie svátostí má zpravidla čtyři části:
úvodní obřady, bohoslužbu slova (čtení z Písma sv. proložená zpěvem, promluvy, přímluvy), bohoslužbu svátosti, závěrečné obřady.
Svátosti ohlašují a začínají život budoucího věku – dokonalé společenství s Otcem
skrze Krista v Duchu Svatém.
Svátostí je sedm:
křest, biřmování, eucharistie, smíření, pomazání nemocných, kněžství, manželství.

KŘEST

„Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna
i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal“ (Mt 28,19-20).
Křest přivtěluje ke Kristu a včleňuje mezi Boží lid (Křestní obřady, Všeobecný úvod 2).
Bůh tím, že přivtěluje člověka za bratra a sestru svého Syna, přijímá jej za své osvojené dítě, vkládá do něho svůj život. Pokřtěný jako člen Božího lidu – církve se podílí na spásonosném poslání Pána Ježíše, na jeho oběti i oslavení.

Křest může přijmout ten, kdo dosud nebyl pokřtěn.
Má-li být pokřtěn dospělý člověk, musí věřit v Boha-Spasitele a podle víry žít.
Rodiče (aspoň jeden z nich), kteří chtějí, aby bylo jejich dítě pokřtěno, musí sami žít jako křesťané.
Církev nekřtí, když nejsou předpoklady pro křesťanský život nebo výchovu!
Kmotr má křtěného vést v křesťanské životní cestě, pomáhat rodičům v náboženské výchově. Musí být katolík, biřmovaný, nesmí žít v civilním manželství.
Protože je křest přičlenění do konkrétní církevní obce,
má křtít duchovní správce farnosti, ve které žijí rodiče (není to však podmínka).
Křestní bohoslužbu mají slavit nejen nejbližší příbuzní křtěného,
ale co nejvíce křesťanů celé farní obce.
Křest se uděluje po křestním vyznání (zřeknutí se zlého a vyznání víry),
a to tak, že se na hlavu křtěného lije voda a přitom se říká:
(jméno), já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

V nebezpečí smrti může křtít kdokoli.
Musí mít úmysl křtít, lít na hlavu křtěného vodu (nemusí být svěcená) a přitom říkat:
(jméno), já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Křestní vyznání obnovujeme při obřadech Velké noci a při význačných událostech:
při biřmování, prvním přijetí těla Kristova, pomazání nemocných;
máme je obnovit ve výroční den křtu.
Křest si připomínáme, když se žehnáme svěcenou vodou.
Modlitby k obnově křtu: Kancionál č. 039, Kancionál píseň č. 906.

Křestní dny v našich farnostech jsou vždy 1. víkendy sudých měsíců:
– v Boršicích v sobotu buď mimo mši sv., nebo během mše sv. večer v 18.00 hod.
– na Suchově v neděli během mše sv. v 9.00 hod.
– na Nové Lhotě v neděli buď při mši sv. v 10.30 hod., nebo hned po ní.

Příprava rodičů (pokud měli uzavřený církevní sňatek), kteří chtějí pokřtít svoje dítě
probíhá v sobotu, týden před křestním termínem,
v kostele v Boršicích po večerní mši sv. kolem 19.00 hod.
a to bez ohledu na to, kde pak budou děti pokřtěny
(v Boršicích, na Suchově nebo na Nové Lhotě).

Pokud z nějakého důvodu rodiče, nebo rodič, neměli uzavřený církevní sňatek,
avšak mají v úmyslu křesťansky vychovávat svoje dítě,
mohou i v tom případě požádat o křest dítěte.
Tehdy však ať si domluví individuální přípravu s místním duchovním správcem.