Oznamy farnosti v Boršicích u Blatnice 2. prosince 2018

Minulý víkend se při zvláštní sbírce
na potřeby našich kostelů vybralo celkem:
v Boršicích – 9 139 Kč,-
na Suchově – 2 296 Kč,-
na Nové Lhotě – 3 044 Kč,-.
Všem dobrodincům patří upřímný Pán Bůh zaplať.

Kulturní komise a farnost Boršice u Bl.
Vás všechny srdečně zvou na Mikulášskou nadílku s následným rozsvícením vánočního stromu
v neděli 02.12. v 16:00 hod.

Mikulášská nadílka proběhne
v kostele sv. Kateřiny v Boršicích u Bl.
a pak se v průvodu přesuneme k Obecnímu úřadu,
kde se slavnostně rozsvítí vánoční strom.
Všechny děti prosíme,
aby si na tuto akci donesly sebou lucerničky.

Pravidelné návštěvy nemocných
budou v naší obci
příští pátek 07. prosince od 9:00 hod.

V pátek 07. prosince v 19:15 hod.
po dětské mší svaté v Boršicích
jste všichni srdečně zváni na pobožnost „Večer chval“.

Farnost Boršice u Blatnice
pořádá ve dnech od 07. do 09. prosince 2018
výstavu Betlému na Domku lidových tradic.
Kdo z farníků je ochotný zapůjčit Betlém k výstavě,
ať ho přinese do čtvrtku 06. prosince
k paní M. Kramárové
nebo paní M. Durčákové nebo paní A. Gorošové (č. 102).

Je již možné zapisovat úmysly mši svatých na rok 2019,
kromě letních měsíců června, července a srpna.

Na nástěnce před kostelem
je již vyvěšeny rozpis příležitosti ke svátosti smíření
v našich farnostech
před letošními vánocemi.

Na základě svědeckých vypovědí
byl sestaven předběžný seznam biřmovanců,
kteří byli biřmování v Boršicích 28.10.1990.
Tento seznam je k nahlédnutí v zadu na stolečku pod kůrem. Prosím dotyčné, kteří byli v ten den biřmování,
popřípadě někoho z jejich rodiny,
aby zkontrolovali správnost tohoto seznamu.
Případné připomínky prosím nahlásit v zákristii.

Oznamy v Suchově 2. prosince 2018

Minulý víkend se při zvláštní sbírce
na potřeby našich kostelů vybralo celkem:
v Boršicích – 9 139 Kč,-
na Suchově – 2 296 Kč,-
na Nové Lhotě – 3 044 Kč,-.
Všem dobrodincům patří upřímný Pán Bůh zaplať.

Pravidelné návštěvy nemocných
budou v naší obci
příští pátek 07. prosince od 12:00 hod.

V pátek 07. prosince v 19:15 hod.
po dětské mší svaté v Boršicích
jste všichni srdečně zváni na pobožnost „Večer chval“.

Je již možné zapisovat úmysly mši svatých na rok 2019,
kromě letních měsíců června, července a srpna.

Na nástěnce před kostelem
je již vyvěšeny rozpis příležitosti ke svátosti smíření
v našich farnostech
před letošními vánocemi.

Na základě svědeckých vypovědí
byl sestaven předběžný seznam biřmovanců,
kteří byli biřmování v Boršicích 28.10.1990.
Tento seznam je k nahlédnutí v zadu na stolečku pod kůrem. Prosím dotyčné, kteří byli v ten den biřmování,
popřípadě někoho z jejich rodiny,
aby zkontrolovali správnost tohoto seznamu.
Případné připomínky prosím nahlásit v zákristii.

Oznamy farnosti v Nové Lhotě 2. prosince 2018

Minulý víkend se při zvláštní sbírce
na potřeby našich kostelů vybralo celkem:
v Boršicích – 9 139 Kč,-
na Suchově – 2 296 Kč,-
na Nové Lhotě – 3 044 Kč,-.
Všem dobrodincům patří upřímný Pán Bůh zaplať.

Pravidelné návštěvy nemocných
budou v naší obci
příští čtvrtek 06. prosince od 9:00 hod.

V pátek 07. prosince v 19:15 hod.
po dětské mší svaté v Boršicích
jste všichni srdečně zváni na pobožnost „Večer chval“.

Je již možné zapisovat úmysly mši svatých na rok 2019,
kromě letních měsíců června, července a srpna.

Na nástěnce před kostelem
je již vyvěšeny rozpis příležitosti ke svátosti smíření
v našich farnostech
před letošními vánocemi.