Pořad bohoslužeb

DENLITURGICKÁ OSLAVA1.1.1900BOHOSLUŽBY
NE
2.12.
1. neděle adventní Začátek liturgického roku cyklu C 7.30 Za zemřelou Ludmilu Pinkavovou od ročníku 1942 z Boršic a ze Suchova
PO
3.12.
Památka sv. Františka Xaverského18.00 Za živé a zemřelé členy společenství živého růžence
ÚT
4.12.
ST
5.12.
18.00 Za všechny zemřelé, zvláště za duše, na které nikdo nepamatuje
ČT
6.12.

7.12.
1. pátek v měsíci Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve8.00

18.00 dětská mše sv.

19.15
Za živé a zemřelé farníky z Boršic, ze Suchova a ze Lhotek

Za živé a zemřelé včelaře z Boršic a na poděkování Pánu Bohu za letošní rok

Večer chval
SO
8.12.
Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu18.00 Za zemřelého Aloise Stalčíka, dvoje zemřelé rodiče, za celou zemřelou rodinu s prosbou za ochranu Boží a Panny Marie pro celou živou rodinu
NE
9.12.
2. neděle adventní 7.30 Za zemřelé rodiče Cmolovy a Halíkovy a za duše v očistci