Pořad bohoslužeb

DENLITURGICKÁ OSLAVAHODINABOHOSLUŽBY
NE
09.05.
6. neděle velikonoční

(Den matek)
7:30Za dvoje zem. prarodiče, s prosbou o dar uzdravení pro nemocného kněze
a na poděkování
za přijaté dary Ducha Sv.
PO
10.05.
17:30

18:00
Adorace
Nejsvětější Svátosti

K Ježíšovu Velekněžskému Srdci
za všechny živé a zemřelé kněze a bohoslovce
a za živé a zemřelé služebníky Ježíšova Velekněžského srdce
ÚT
11.05.
Mše sv. není
ST
12.05.
18:00Za zemřelého
Stanislava Doležala
a za zemřelou sestru
ČT
13.05.
Slavnost Nanebevstoupení PáněMše sv. není

14.05.
Svátek sv. Matěje, apoštola18:00Za zemřelé
Josefa a Boženu Žufánkovy,
za jejich rodiče
a sourozence
SO
15.05.
18:00Za zemřelého manžela, dvoje zemřelé rodiče
a dvě zemřelé sestry
NE
16.05.
7. neděle velikonoční

Sbírka
na potřeby kostela
7:30Za zemřelého kněze
P. Lubomíra Goršíka,
jeho zemřelé rodiče
a za duše v očistci

Výchova je to, co v člověku zůstane,
když zapomene, co se naučil.

OZNÁMENÍ

(09.05.2021)

Na základě mimořádného opatření Vlády ČR došlo od 26. dubna 2021 také ke změnám pravidel pro návštěvy bohoslužeb. Těch se věřící můžou účastnit za splnění tří podmínek: ochrana dýchacích cest, rozestupy a dezinfekce. Což znamená, že za podmínek, kdy každý účastník bohoslužby: 1. bude mít ochranný prostředek dýchacích cest (tj. respirátor nebo nanoroušku), 2. budou dodrženy ve vnitřních prostorech rozestupy 2 metry (s výjimkou členů domácnosti), 3. účastníci si před vstupem do vnitřního prostoru dezinfikují ruce, nebyla stanovena žádná další omezení. Je však vhodné, aby se ještě v následujících týdnech zdrželo od používání svěcené vody a podávání rukou při pozdravení pokoje.

Přestože ve věci omezení počtu účastníků na bohoslužbách došlo k rozvolnění, v případě našich kostelů, které jsou malých prostorů, stejně nebude možné, při dodržování stávajících podmínek, aby se všichni zájemci mohli bohoslužeb zúčastnit.

Z toho důvodu všechny farníky v našich farnostech, prosím o ohleduplnost a zodpovědnost.

I nadále platí v našich farnostech, že na konci každé mše svaté bude možné jednotlivě využit příležitosti ke svatému přijímání, a to v kostele, ve kterém bude sloužená mše svatá v daném dni.

Bohoslužby je možné sledovat také ve sdělovacích prostředcích (TV Noe, TV Lux, Rádio Proglas) nebo online přes internet a den Páně tak slavit v rodinném kruhu. Všichni věřící jsou z tohoto důvodu dispenzováni od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách.

V neděli 09. května ve 14:00 hod. v kostele v Boršicích u Bl. bude setkání biřmovanců, kteří měli být biřmování vloni na podzim.

V případě pohřbu je již možné, při dodržování stávajících vládních podmínek, konat poslední rozloučení v kostele a odsloužit pohřební mši svatou. Ve čtvrtek 13. května v 15:00 hod. v kostele na Lhotkách bude pohřeb pana Josefa Kubíka roč. 1961.

Ve čtvrtek 13. května je slavnost Nanebevstoupení Páně. Mše svaté z této slavnosti budou slouženy v našich farnostech v tyto dny: na Suchově už ve středu 12.05. v 16:30 hod., v Boršicích také ve středu 12.05. ale v 18:00 hod., a na Lhotkách v den slavnosti 13.05. v 18:00 hod.

Příští víkend bude sbírka na potřeby našich kostelů.

Zaopatřování nemocných případně umírajících je nutné individuálně domluvit s panem farářem na telefonním čísle: 732 758 772.

Pravidelné měsíční návštěvy nemocných jsou až do odvolání zrušeny.

Od května budou přípravy na svátosti probíhat tak, jak tomu bylo před vypuknutím pandemie koronaviru.

Prosíme o modlitby za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky. Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme.