Pořad bohoslužeb

DENLITURGICKÁ OSLAVAHODINABOHOSLUŽBY
NE
24.01.
3. neděle v mezidobí

Neděle Božího slova
7:30Za zemřelé
rodiče z obou stran s prosbou
o Boží požehnání
a ochranu Panny Marie
pro živou rodinu
PO
25.01.
Svátek Obrácení
sv. Pavla, apoštola

Končí týden modliteb
za jednotu křesťanů
18:00Za živé a zemřelé
členy společenství
živého růžence
ÚT
26.01.
Památka
sv. Timoteje a Tita, biskupů
Mše sv. není
ST
27.01.
18:00Za zemřelého
Antonína Zlomka,
syna Michala
a za dvoje zemřelé rodiče
ČT
28.01.
Památka
sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
Mše sv. není

29.01.
18:00Na poděkování Pánu Bohu za pomoc a ochranu
při nemoci s prosbou
o pevnou víru v rodině
SO
30.01.
18:00Za zemřelého
Aloise Slezáka,
dvoje zemřelé rodiče
s prosbou o dar zdraví, Boží požehnání
a ochranu Panny Marie
pro celou živou rodinu
NE
31.01.
4. neděle v mezidobí7:30K Boží prozřetelnosti
za ochranu firmy
a pomoc v jejich potřebách

Pravděpodobnost náhodného vzniku života je asi taková, jako že se vytiskne slovník cizího jazyka
výbuchem v tiskárně.

OZNÁMENÍ

(24.01.2021)

Z nařízení vlády pořad platí, že na bohoslužbách je povolen takový počet účastníků, který v daném kostele nepřekročí 10% míst k sezení. V našich farnostech z toho vychází, že v Boršicích je možné, aby se bohoslužeb zúčastnilo max. 17 lidí, na Suchově 12 lidí, a na Lhotkách rovněž 17 lidí.

Účastníci bohoslužeb, s výjimkou členů domácnosti, jsou povinní dodržovat minimální rozestupy 2 metry mezi sebou, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu. Každý účastník bohoslužby je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének.

Z důvodu omezení počtu účastníků na bohoslužbách a pro snadnější přehled kolik účastníků je již v prostorách kostela, je u vchodu do kostela umístěn papír s tabulkou s pořadovými čísly do maximálního počtu povolených osob. V případě zakřížkovaných všech čísel, nevstupujte již prosím do prostoru kostela!

Všechny domluvené úmysly mši svatých budou slouženy podle běžného pořadu bohoslužeb a ve dnech jak byly nahlášeny.

Pro ty, kteří z důvodu omezení počtu na bohoslužbách nemohou se jich zúčastnit, bude možné po půl hodině od začátku každé mše svaté jednotlivě využit příležitosti ke svatému přijímání, a to v kostele, ve kterém bude sloužená mše svatá v daném dni.

Bohoslužby je tedy možné sledovat ve sdělovacích prostředcích (TV Noe, TV Lux, Rádio Proglas) nebo online přes internet a den Páně tak slavit v rodinném kruhu. Všichni věřící jsou z tohoto důvodu dispenzováni od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách.

V případě pohřbu bude poslední rozloučení probíhat jen u hrobu, bez pohřební mše svaté!!! Zádušní mše svatá může být pak odsloužená v úzkém kruhu rodinného společenství.

Zaopatřování nemocných případně umírajících je nutné individuálně domluvit s panem farářem na telefonním čísle: 732 758 772.

Příležitost ke svátosti smíření bude vždy po každé mši svaté. Zpovídat se bude tak dlouho dokud budou zájemci.

Pravidelné měsíční návštěvy nemocných jsou až do odvolání zrušeny.

V případě rodičů, kteří chtějí pokřtít svoje dítě je možné individuálně domluvit jak termín přípravy, tak termín samotného křtu. Svátost křtu bude pak probíhat v úzkém rodinném společenství. Jedná se však o rodiče, kteří mají uzavřený církevní sňatek.

Ostatní přípravy na svátosti jsou až do odvolání v naších farnostech zrušeny.

Prosíme o modlitby za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky. Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme.