Pastorační plán 2020

01.01. Nový Rok, Slavnost Panny Marie, Matky Boží
Mše sv.:NL 10:30 hod.
SU 16:30 hod.
BO 18:00 hod.
04.01.Tříkrálová sbírkaBO, SU, NL
04./05.01.Slavnost Zjevení Páně – Tři králové
Mše sv. s žehnáním vody, soli, kadidla, křídy a zlatých předmětů:
BO 04.01. 18:00 hod.
BO 05.01. 7:30 hod.
SU 05.01. 9:00 hod.
NL 05.01. 10:30 hod.
01./02.02.Slavnost Obětování Páně – Hromnice
Mše sv. s žehnáním svíci:
BO 01.02. 18:00 hod.
BO 02.02. 7:00 hod.
SU 02.02. 9:00 hod.
NL 02.02. 10:30 hod.
21.02.Děkanská vizitace v Boršicích u Blatnice
26.02.Popeleční středa
Mše sv. s udělováním popelce:
SU 26.02. 16:30 hod.
BO 26.02. 18:00 hod.
NL 27.02. 18:00 hod.
13./14.04.Předvelikonoční zpovědní dny
SU 04.04. od 9:00 hod.
BO 04.04. od 14:00 hod.
NL 05.04. od 14:00 hod.
09.04.Zelený Čtvrtek
Mše sv. s obřadem umývání nohou:
NL 16:30 hod.
BO 19:00 hod.
10.04.Velký Pátek
Velkopáteční obřady s uctíváním kříže:
NL 16:30 hod.
BO 19:00 hod.
11.04.Bílá Sobota
Vigilie vzkříšení:
NL 19:00 hod.
BO 22:00 hod.
12.04.Hod Boží velikonoční
Mše sv. s žehnáním velikonočních pokrmů:
NL 10:30 hod.
SU 16:30 hod.
BO 18:00 hod.
13.04. Velikonoční pondělí
Mše sv.BO 7:30 hod.
SU 9:00 hod.
NL 10:30 hod.
01.05. Farní pouť do Brna – Lesné,
u příležitosti žehnání nového kostela bl. Marie Restituty
BO, SU, NL
23.05. Děkanátní pouť za rodiny a duchovní povolání do Olomouce
u příležitosti 400 let od umučení sv. Jana Sarkandra
BO, SU, NL
31.05.Slavnost prvního svatého přijímání dětí
BO 10.30 hod.
07.06.Slavnost prvního svatého přijímání dětí
NL 10.30 hod.
10./11.06. Slavnost Těla a Krve Páně - Boží Tělo
Mše sv.
NL 11.06. 18:00 hod. (s adoraci Nejsv. Sv.)
14.06. Slavnost Těla a Krve Páně - Boží Tělo
Mše sv.BO 14.06. 10:30 hod. (s průvodem)
20.06.Jáhenské svěcení v olomoucké katedrále
27.06.Kněžské svěcení v olomoucké katedrále
05.07. Národní pouť na Velehradě
16.08.Pouť do Staré Turé (SK)
BO, SU, NL
01.09.Zahájení školního roku
Mše sv. s žehnáním aktovek
BO 18:00 hod.
06.09.Mše sv. s udělováním svátosti biřmování
BO 10:30 hod.
13.09.Hody ke cti sv. Kříže na Vápenkách
Mše sv. u kapličky sv. Kříže na Vápenkách 10:30 hod.
20.09.Hody ke cti sv. Matouše na Lhotkách
Mše sv. na Nové Lhotě 10:30 hod.
26./27.09. Mše sv. s udělováním pomazání nemocných
BO 26.09. 18:00 hod.
SU 27.09. 9:00 hod.
NL 27.09. 10:30 hod.
18.10.Hody ke cti sv. Lukáše na Suchově
Mše sv. v kapli na Suchově 10:30 hod.
25.10.Pobožnost za zemřelé na suchovském hřbitově 14:00 hod.
01.11.Pobožnost za zemřelé na novolhotském hřbitově 11:30 hod.
Pobožnost za zemřelé na boršickém hřbitově 14:00 hod.
22.11.Hody ke cti sv. Kateřiny v Boršicích
Mše sv. ve farním kostele 10:30 hod.
25.11.Adorační den farnosti Nová Lhota
28./29.11.Zahájení adventní doby
Mše sv. s žehnáním adventních věnců
BO 28.11. 18:00 hod.
BO 29.11. 7.30 hod.
SU 29.11. 9:00 hod.
NL 29.11. 10:30 hod.
18.12.Adorační den farnosti Boršice u Blatnice
19./20.12.Předvánoční zpovědní dny:
SU 19.12. od 9:00 hod.
BO 19.12. od 14:00 hod.
NL 20.12. od 14:00 hod.
24.12.Půlnoční mše sv.:
BO 15:00 hod. (dětská půlnoční)
NL 20:00 hod.
SU 22:00 hod.
BO 24:00 hod.
25.12. Hod Boží vánoční
Mše sv.:NL 10:30 hod
SU 16:30 hod.
BO 18:00 hod.
26.12.Svátek sv. Štěpána
Mše sv.: BO 7:30 hod.
SU 9:00 hod.
NL 10:30 hod.
27.12.Svátek Svaté Rodiny
Mše sv. s obnovením manželských slibů:
BO 27.12. 7:30 hod.
SU 27.12. 9:00 hod.
NL 27.12. 10:30 hod.