Z historie farnosti Boršice u Blatnice

Boršice u Blatnice mají svůj původ v druhé polovině 13. století. Jsou spojovány z kolonizací Boreše z Rýzmburka. Rýzmburk byl hrad, který Boreš založil a dnes je znám jako Osek v Ústeckém kraji. Boreš z Rýzmburka, kromě Boršic u Blatnice, založil také Horní Němčí, Dolní Němčí a Suchov. Jinými slovy můžeme říct, že Suchov a Boršice mají stejného zakladatele a jsou ze stejného období.

První písemná zmínka o Boršicích u Blatnice, je ze dne 01. prosince roku 1283. Fara v Boršicích se poprvé připomíná v roce 1412. Avšak kvůli tomu, že se v naší oblasti v 15. a 16. století rozšířilo učení českých bratří, fara v Boršicích v době třicetileté války zanikla a Boršice byly přifařeny k Hluku. Zajímavosti je fakt, že mezi kněžími, kteří se v roce 1418 museli zodpovídat z kacířství, byl i kněz z Boršic.

V roce 1781, po více než sto letech, do Boršic nastupuje opět katolický duchovní správce. Byl jím P. Antonín Bíleček, který se stal nejdéle sloužícím knězem v naší farnosti. V boršické farnosti byl 35 let.

Od roku 1781 do dnešních dnů bylo v Boršicích celkem 24 duchovních správců. V roce 1782 je vysvěcená nová fara v Boršicích. Ve farní kronice se k tomuto místu uvádí, že než se fara v Boršicích vystavěla, duchovní správce bydlel v jednom selském stavení.

Pak přichází rok 1788, který je rokem vysvěcení boršického kostela sv. Kateřiny Alexandrijské. Avšak samostatná farnost byla v Boršicích zřízená až v roce 1858. V dřívějších dobách to tak občas fungovalo, že někde působili duchovní správcové léta nebo desítky let, dokonce tam bydleli, aniž by v těch místech byla zřízená samostatná farnost. U nás byla farnost zřízena až v roce 1858.

Seznam duchovních správců v Boršicích u Blatnice

1. P. Antonín Bíleček 1781 – 1816
2. P. Jan Dvořák 1816 – 1820
3. P. Jan Rotter 1820 – 1828
4. P. Matouš Kretschner 1828 – 1835
5. P. Josef Rigler 1835 – 1848
6. P. František Král 1848 – 1850
7. P. Václav Krejčí 1850 – 1857
8. P. Augustin Schuppler 1857 – 1863
9. P. Jan Skyba 1863 – 1866
10. P. František Tobiáš 1866 – 1874
11. P. Josef Přikryl 1874 – 1892
12. P. František Indra 1892 – 1898
13. P. Ferdinand Zajíc 1898 – 1904
14. P. Josef Faksa 1904 – 1905
15. P. Vincenc Procházka 1905 – 1926
16. P. Jan Novotný 1926 – 1926
17. P. František Řehák 1926 – 1927
18. P. Josef Pala 1927 – 1933
19. P. Josef Bachan 1933 – 1958
20. P. Josef Pastušan 1958 – 1968
21. P. Rudolf Remigius Janča OFM 1968 – 2001
22. P. Jaroslav Kapuš (exc. z Hluku) 2001 – 2003
23. P. Josef Crla 2003 – 2007
24. P. Norbert Waclaw Nawrath 2007 – doposud