Společenství živého růžence

1. skupina

Aktuální tajemství ze dne:11.4.2021
Příští výměna tajemství:
9.5.2021
Bolestný růženec:
1.      „ Který se pro nás krví potil. “ č.p. 280
2.      „ Který byl pro nás bičován. “ - neobsazený
3.      „ Který byl pro nás trním korunován. “č.p. 74
4.      „ Který pro nás nesl těžký kříž.“č.p. 92
5.      „ Který byl pro nás ukřižován. “ - neobsazený
Radostný růženec:
1.      „ Kterého jsi z Ducha Svatého počala. “č.p. 268
2.      „ S kterým jsi Alžbětu navštívila. “č.p. 34
3.      „ Kterého jsi v Betlémě porodila. “č.p. 207
4.      „ Kterého jsi v chrámě obětovala. “č.p. 249
5.      „ Kterého jsi v chrámě nalezla. “ - neobsazený
Slavný růženec:
1.      „ Který z mrtvých vstal. “ č.p. 263
2.      „ Který na nebe vstoupil. “č.p. 45
3.      „ Který Ducha Svatého seslal."č.p. 58
4.      „ Který Tě, Panno, do nebe vzal. “ č.p. 9
5.      „ Který Tě na nebi korunoval. “ č.p. 9
Růženec světla:
1.      „ Který byl pokřtěn v Jordánu. “ č.p. 282
2.      „ Který zjevil v Káně svou božskou moc. “ č.p. 78
3.      „ Který hlásal Boží království a vyzýval k pokání. “ č.p. 263
4.      „ Který na hoře Proměnění zjevil svou slávu. “ č.p. 99
5.      „ Který ustanovil Eucharistii. “č.p. 324

2. skupina

Aktuální tajemství ze dne:4.4.2021
Příští výměna tajemství:
2.5.2021
Bolestný růženec:
1.      „ Který se pro nás krví potil. “ č.p. 282
2.      „ Který byl pro nás bičován. “č.p. 201
3.      „ Který byl pro nás trním korunován. “– neobsazený
4.      „ Který pro nás nesl těžký kříž.“č.p. 201
5.      „ Který byl pro nás ukřižován. “č.p. 280
Radostný růženec:
1.      „ Kterého jsi z Ducha Svatého počala. “č.p. 195
2.      „ S kterým jsi Alžbětu navštívila. “č.p. 308
3.      „ Kterého jsi v Betlémě porodila. “č.p. 274
4.      „ Kterého jsi v chrámě obětovala. “– neobsazený
5.      „ Kterého jsi v chrámě nalezla. “č.p. 113
Slavný růženec:
1.      „ Který z mrtvých vstal. “ č.p. 137
2.      „ Který na nebe vstoupil. “č.p. 195
3.      „ Který Ducha Svatého seslal."č.p. 195
4.      „ Který Tě, Panno, do nebe vzal. “ č.p. 263
5.      „ Který Tě na nebi korunoval. “ č.p. 219
Růženec světla:
1.      „ Který byl pokřtěn v Jordánu. “ č.p. 195
2.      „ Který zjevil v Káně svou božskou moc. “ č.p. 215
3.      „ Který hlásal Boží království a vyzýval k pokání. “ č.p. 215
4.      „ Který na hoře Proměnění zjevil svou slávu. “ č.p. 52
5.      „ Který ustanovil Eucharistii. “č.p. 60