Společenství živého růžence

1. skupina

Aktuální tajemství ze dne:27.9.2020
Příští výměna tajemství:
25.10.2020
Bolestný růženec:
1.      „ Který se pro nás krví potil. “ č.p. 34
2.      „ Který byl pro nás bičován. “č.p. 207
3.      „ Který byl pro nás trním korunován. “č.p. 249
4.      „ Který pro nás nesl těžký kříž.“ - neobsazený
5.      „ Který byl pro nás ukřižován. “č.p. 45
Radostný růženec:
1.      „ Kterého jsi z Ducha Svatého počala. “č.p. 58
2.      „ S kterým jsi Alžbětu navštívila. “č.p. 9
3.      „ Kterého jsi v Betlémě porodila. “č.p. 9
4.      „ Kterého jsi v chrámě obětovala. “č.p. 282
5.      „ Kterého jsi v chrámě nalezla. “č.p. 78
Slavný růženec:
1.      „ Který z mrtvých vstal. “ č.p. 263
2.      „ Který na nebe vstoupil. “č.p. 99
3.      „ Který Ducha Svatého seslal."č.p. 324
4.      „ Který Tě, Panno, do nebe vzal. “ č.p. 280
5.      „ Který Tě na nebi korunoval. “ - neobsazen
Růženec světla:
1.      „ Který byl pokřtěn v Jordánu. “ č.p. 74
2.      „ Který zjevil v Káně svou božskou moc. “ č.p. 92
3.      „ Který hlásal Boží království a vyzýval k pokání. “ – neobsazený
4.      „ Který na hoře Proměnění zjevil svou slávu. “ č.p. 263
5.      „ Který ustanovil Eucharistii. “č.p. 268

2. skupina

Aktuální tajemství ze dne:20.9.2020
Příští výměna tajemství:
18.10.2020
Bolestný růženec:
1.      „ Který se pro nás krví potil. “ č.p. 274
2.      „ Který byl pro nás bičován. “– neobsazený
3.      „ Který byl pro nás trním korunován. “č.p. 113
4.      „ Který pro nás nesl těžký kříž.“č.p. 137
5.      „ Který byl pro nás ukřižován. “č.p. 195
Radostný růženec:
1.      „ Kterého jsi z Ducha Svatého počala. “č.p. 195
2.      „ S kterým jsi Alžbětu navštívila. “č.p. 263
3.      „ Kterého jsi v Betlémě porodila. “č.p. 219
4.      „ Kterého jsi v chrámě obětovala. “č.p. 195
5.      „ Kterého jsi v chrámě nalezla. “č.p. 215
Slavný růženec:
1.      „ Který z mrtvých vstal. “ č.p. 215
2.      „ Který na nebe vstoupil. “č.p. 52
3.      „ Který Ducha Svatého seslal."č.p. 60
4.      „ Který Tě, Panno, do nebe vzal. “ č.p. 282
5.      „ Který Tě na nebi korunoval. “ č.p. 201
Růženec světla:
1.      „ Který byl pokřtěn v Jordánu. “ – neobsazený
2.      „ Který zjevil v Káně svou božskou moc. “ č.p. 201
3.      „ Který hlásal Boží království a vyzýval k pokání. “ č.p. 280
4.      „ Který na hoře Proměnění zjevil svou slávu. “ č.p. 195
5.      „ Který ustanovil Eucharistii. “č.p. 308