Pořad bohoslužeb

DENLITURGICKÁ OSLAVAHODINABOHOSLUŽBY
NE
09.05.
6. neděle velikonoční

(Den matek)
9:00Za zemřelého
Eduarda Halamíčka,
dvoje rodiče a prarodiče,
za rodinu Františka Havlíka
s prosbou o dar zdraví
a Boží požehnání
pro živou rodinu
PO
10.05.
18:30Májová pobožnost
ÚT
11.05.
18:30Májová pobožnost
ST
12.05.
16:30Za zemřelého
Františka Migotu, rodiče,
za rodinu Vaňkovu, manžele Mášovy
s prosbou o dar zdraví,
ochranu Boží a P. Marie
pro celou živou rodinu
ČT
13.05.
Slavnost Nanebevstoupení Páně18:30Májová pobožnost

14.05.
Svátek sv. Matěje, apoštola18:30Májová pobožnost
SO
15.05.
Mše sv. není
NE
16.05.
7. neděle velikonoční

Sbírka
na potřeby kostela
9:00Za zem. rodiče Vaňkovy,
dceru Lidku,
za Jana Gorošáka
a syna Jana

Výchova je to, co v člověku zůstane,
když zapomene, co se naučil.

OZNÁMENÍ

(09.05.2021)

Na základě mimořádného opatření Vlády ČR došlo od 26. dubna 2021 také ke změnám pravidel pro návštěvy bohoslužeb. Těch se věřící můžou účastnit za splnění tří podmínek: ochrana dýchacích cest, rozestupy a dezinfekce. Což znamená, že za podmínek, kdy každý účastník bohoslužby: 1. bude mít ochranný prostředek dýchacích cest (tj. respirátor nebo nanoroušku), 2. budou dodrženy ve vnitřních prostorech rozestupy 2 metry (s výjimkou členů domácnosti), 3. účastníci si před vstupem do vnitřního prostoru dezinfikují ruce, nebyla stanovena žádná další omezení. Je však vhodné, aby se ještě v následujících týdnech zdrželo od používání svěcené vody a podávání rukou při pozdravení pokoje.

Přestože ve věci omezení počtu účastníků na bohoslužbách došlo k rozvolnění, v případě našich kostelů, které jsou malých prostorů, stejně nebude možné, při dodržování stávajících podmínek, aby se všichni zájemci mohli bohoslužeb zúčastnit.

Z toho důvodu všechny farníky v našich farnostech, prosím o ohleduplnost a zodpovědnost.

I nadále platí v našich farnostech, že na konci každé mše svaté bude možné jednotlivě využit příležitosti ke svatému přijímání, a to v kostele, ve kterém bude sloužená mše svatá v daném dni.

Bohoslužby je možné sledovat také ve sdělovacích prostředcích (TV Noe, TV Lux, Rádio Proglas) nebo online přes internet a den Páně tak slavit v rodinném kruhu. Všichni věřící jsou z tohoto důvodu dispenzováni od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách.

V neděli 09. května ve 14:00 hod. v kostele v Boršicích u Bl. bude setkání biřmovanců, kteří měli být biřmování vloni na podzim.

V případě pohřbu je již možné, při dodržování stávajících vládních podmínek, konat poslední rozloučení v kostele a odsloužit pohřební mši svatou. Ve čtvrtek 13. května v 15:00 hod. v kostele na Lhotkách bude pohřeb pana Josefa Kubíka roč. 1961.

Ve čtvrtek 13. května je slavnost Nanebevstoupení Páně. Mše svaté z této slavnosti budou slouženy v našich farnostech v tyto dny: na Suchově už ve středu 12.05. v 16:30 hod., v Boršicích také ve středu 12.05. ale v 18:00 hod., a na Lhotkách v den slavnosti 13.05. v 18:00 hod.

Příští víkend bude sbírka na potřeby našich kostelů.

Zaopatřování nemocných případně umírajících je nutné individuálně domluvit s panem farářem na telefonním čísle: 732 758 772.

Pravidelné měsíční návštěvy nemocných jsou až do odvolání zrušeny.

Od května budou přípravy na svátosti probíhat tak, jak tomu bylo před vypuknutím pandemie koronaviru.

Prosíme o modlitby za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky. Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme.