Pastorační plán 2021

*kvůli pandemii koronaviru, může dojít ke změně v některých bodech programu, anebo mohou být úplně zrušeny

01.01. Nový Rok, Slavnost Panny Marie, Matky Boží
Mše sv.:BO 7:30 hod.
SU 9:00 hod.
NO 18:00 hod.
1.1.2021Tříkrálová sbírka - onlineBO, SU, NL
06./07.01.Slavnost Zjevení Páně – Tři králové
Mše sv. s žehnáním vody, soli, kadidla, křídy a zlatých předmětů:
SU 06.01. 16:30 hod.
BO 06.01. 18:00 hod.
NL 07.01. 18:00 hod.
01./02.02.Slavnost Obětování Páně – Hromnice
Mše sv. s žehnáním svíci (po mši svaté svatoblažejské požehnání):
SU 01.02. 16:30 hod.
BO 01.02. 18:00 hod.
NL 02.02. 18:00 hod.
17.02.Popeleční středa
Mše sv. s udělováním popelce:
SU 17.02. 16:30 hod.
BO 17.02. 18:00 hod.
NL 18.02. 18:00 hod.
27./28.03.Předvelikonoční zpovědní dny
SU 27.03. od 9:00 hod.
BO 27.03. od 14:00 hod.
NL 28.03. od 14:00 hod.
01.04.Zelený Čtvrtek
Mše sv. s obřadem umývání nohou:
NL 16:30 hod.
BO 18:00 hod.
02.04.Velký Pátek
Velkopáteční obřady s uctíváním kříže:
NL 16:30 hod.
BO 18:00 hod.
03.04.Bílá Sobota
Vigilie vzkříšení:
NL 19:00 hod.
BO 20:30 hod.
04.04.Hod Boží velikonoční
Mše sv. s žehnáním velikonočních pokrmů:
BO 7:30 hod.
SU 9:00 hod.
NL 10:30 hod.
05.04. Velikonoční pondělí
Mše sv.BO 7:30 hod.
SU 9:00 hod.
NL 10:30 hod.
14.04.Děkanská vizitace v Boršicích u Blatnice
22.05. Děkanátní pouť za obnovu rodin a duchovní povolání do Olomouce
BO, SU, NL
02./03.06. Slavnost Těla a Krve Páně - Boží Tělo
Mše sv.SU 02.06. 16:30 hod.
NL 03.06. 18:00 hod. (s adoraci Nejsv. Sv.)
06.06. Slavnost Těla a Krve Páně - Boží Tělo
Mše sv.BO 06.06. 10:30 hod. (s průvodem)
26.06.Kněžské svěcení v olomoucké katedrále
05.07. Národní pouť na Velehradě
15.08.Pouť do Staré Turé (SK)
BO, SU, NL
01.09.Zahájení školního roku
Mše sv. s žehnáním aktovek
BO 18:00 hod.
05.09.Mše sv. s udělováním svátosti biřmování
BO 10:30 hod.
12.09.Hody ke cti sv. Kříže na Vápenkách
Mše sv. u kapličky sv. Kříže na Vápenkách 10:30 hod.
19.09.Hody ke cti sv. Matouše na Lhotkách
Mše sv. na Nové Lhotě 10:30 hod.
25./26.09. Mše sv. s udělováním pomazání nemocných
BO 25.09. 18:00 hod.
SU 26.09. 9:00 hod.
NL 26.09. 10:30 hod.
17.10.Hody ke cti sv. Lukáše na Suchově
Mše sv. v kapli na Suchově 10:30 hod.
31.10.Pobožnost za zemřelé na suchovském hřbitově 14:00 hod.
07.11.Pobožnost za zemřelé na novolhotském hřbitově 11:30 hod.
Pobožnost za zemřelé na boršickém hřbitově 14:00 hod.
21.11.Hody ke cti sv. Kateřiny v Boršicích
Mše sv. ve farním kostele 10:30 hod.
25.11.Adorační den farnosti Nová Lhota
27./28.11.Zahájení adventní doby
Mše sv. s žehnáním adventních věnců
BO 27.11. 18:00 hod.
BO 28.11. 7.30 hod.
SU 28.11. 9:00 hod.
NL 28.11. 10:30 hod.
18.12.Adorační den farnosti Boršice u Blatnice
18./19.12.Předvánoční zpovědní dny:
SU 18.12. od 9:00 hod.
BO 18.12. od 14:00 hod.
NL 19.12. od 14:00 hod.
24.12.Půlnoční mše sv.:
BO 15:00 hod. (dětská půlnoční)
NL 20:00 hod.
SU 22:00 hod.
BO 24:00 hod.
25.12. Hod Boží vánoční
Mše sv.:NL 10:30 hod
SU 16:30 hod.
BO 18:00 hod.
26.12.Svátek Svaté Rodiny
Mše sv. s obnovením manželských slibů:
Mše sv.: BO 7:30 hod.
SU 9:00 hod.
NL 10:30 hod.
31.12.Mše sv. u příležitosti konce občanského roku
Mše sv.:BO 18:00 hod