Pastorační plán

01.01. Nový Rok, Slavnost Panny Marie, Matky Boží

Mše sv.:


NL 10.30
SU 16.30
BO 18.00
05./06.01.Slavnost Zjevení Páně – Tři králové

Mše sv. s žehnáním vody, soli, kadidla, křídy a zlatých předmětů:


SU 05.01. 16.30 hod.
NL 05.01. 18.00 hod.
BO 06.01. 18.00 hod.
07.01.Tříkrálová sbírkaBO, SU, NL
01./02.02.Slavnost Obětování Páně – Hromnice

Mše sv. s žehnáním svíci:


SU 01.02. 16.30 hod.
BO 01.02. 18.00 hod.
NL 02.02. 18.00
10. – 12. 2. Arcidiecézní fórum mládeže
18.02.Zahájení přípravy děti na 1. sv. přijímání BO
01.03.Popeleční středa

Mše sv. s udělováním popelce:


SU 01.03. 16.30 hod.
BO 01.03. 18.00 hod.
NL 02.03. 18.00 hod.
12.03.Setkání ekonomicko – pastorační farní radyBO 15.00 hod.
23.03.Děkanská vizitace a setkání ekonomicko – pastorační farní rady s otcem děkanemBO 18.00 hod.
01. 04. Děkanátní pouť za rodiny a duchovní povolání na Velehradě BO, SU, NL
01.04. Diecézní setkání mládeže ve Zlíně
08./09.04.Předvelikonoční zpovědní dnySU 08.04. od 9.00 hod.
BO 08.04. od 14.00 hod.
NL 09.04. od 14.00 hod.
13.04.Zelený Čtvrtek

Mše sv. s obřadem umývání nohou:


NL 16.30 hod.
BO 19.00 hod. (navíc obřad přijetí nových ministrantů)
14.04.Velký Pátek

Velkopáteční obřady s uctíváním kříže:


NL 16.30 hod.
BO 19.00 hod.
15.04.Bílá Sobota

Vigilie vzkříšení:


NL 19.30 hod.
BO 22.00 hod.
16.04.Hod Boží velikonoční

Mše sv. s žehnáním velikonočních pokrmů:


NL 10.30 hod.
SU 16.30 hod.
BO 18.00 hod.
17.04. Velikonoční pondělí

Mše sv.


BO 7.30 hod.
SU 9.00 hod.
NL 10.30 hod.
22.04.Fatimský den a požehnání obrazu Božího milosrdenství

Mše sv.
BO od 16.00 hod.


BO 18.00 hod.
06.05. Diecézní pouť ke cti sv. Jana Sarkandra v Olomouci BO, SU, NL
13./14.05.Setkání s rodáky otce Norberta

Mše sv. s vystoupením pěveckého sboru z Křenovic:


BO 13.05. 17.00 hod.
NL 14.05. 10.30 hod.
28.05.Slavnost prvního svatého přijímání dětíBO 10.30 hod.
07.06.Ročníkové setkání kněží, spolužáků otce Norberta

BO 11.00 hod.
14./15.06. Slavnost Těla a Krve Páně - Boží Tělo

Mše sv.


SU 14.06. 16.30 hod.
BO 17.06. 17.00 hod. (s průvodem)
NL 15.06. 18.00 hod. (s adoraci Nejsv. Sv.)
05.07. Národní pouť na Velehradě
23. – 29.07. Farní letní tábor ve Starých Hutích (turnus pro 1. až 5. třídu)
29.7 – 5.8.Farní letní tábor ve Starých Hutích (turnus pro 6. až 9. třídu)
13.08.Pouť do Staré Turé (SK)BO, SU, NL
20.08. Celostátní setkání mládeže v Olomouci
01.09.Zahájení školního roku

Mše sv. s žehnáním aktovek

BO 18.00 hod.
17.09.Hody ke cti sv. Kříže na Vápenkách

Mše sv. u kapličky sv. Kříže na Vápenkách 10.30 hod.
24.09.Hody ke cti sv. Matouše na Lhotkách

Mše sv. na Nové Lhotě 10.30 hod.
30.09./01.10. Mše sv. s udělováním pomazání nemocnýchBO 30.09. 18.00 hod.
SU 01.10. 9.00 hod.
NL 01.10. 10.30. hod.
15.10.Hody ke cti sv. Lukáše na SuchověMše sv. v kapli na Suchově 10.30 hod.
29.10.Pobožnost za zemřelé na suchovském hřbitově 14.00 hod.
05.11.Pobožnost za zemřelé na novolhotském hřbitově

Pobožnost za zemřelé na boršickém hřbitově
11.30 hod.

14.00 hod.
25.11.Adorační den farnosti Nová Lhota
26.11.Hody ke cti sv. Kateřiny v BoršicíchMše sv. ve farním kostele 10.30 hod.
02./03.12.Zahájení adventní dobyMše sv. s žehnáním adventních věnců

BO 02.12. 18.00 hod.
BO 03.12. 7.30 hod.
SU 03.12. 9.00 hod.
NL 03.12. 10.30 hod.
16./17.12.Předvánoční zpovědní dny:SU 16.12. od 9.00 hod.
BO 16.12. od 14.00 hod.
NL 17.12. od 14.00 hod.
18.12.Adorační den farnosti Boršice u Blatnice
24.12.Půlnoční mše sv.:BO 15.00 hod. (dětská půlnoční)
NL 20.00 hod.
SU 22.00 hod.
BO 24.00 hod.
25.12. Hod Boží vánoční

Mše sv.:


NL 10.30 hod
SU 16.30 hod.
BO 18.00 hod.
26.12.Svátek sv. Štěpána

Mše sv.:


BO 7.30 hod.
SU 9.00 hod.
NL 10.30 hod.
30./31.12.Svátek Svaté Rodiny

Mše sv. s obnovením manželských slibů:


BO 30.12. 18.00 hod.
SU 31.12. 9.00 hod.
NL 31.12. 10.30 hod.