Pořad bohoslužeb

DENLITURGICKÁ OSLAVAHODINABOHOSLUŽBY
NE
27.09.
26. neděle v mezidobí

10:30Za zemřelého
Jana Pavlačku,
za zemřelou
Annu Pavlačkovou,
za zemřelého
Pavla Pavlačku
a za duše v očistci
s prosbou za dar zdraví
a Boží požehnání
pro celou živou rodinuPO
28.09.
Slavnost sv. Václava, mučedníka,
hl. patrona čes. národa
Mše sv. není


ÚT
29.09.
Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělůMše sv. neníST
30.09.
Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
Mše sv. neníČT
01.10.
Památka sv. Terezie
od Dítěte Ježíše,
panny a učitelky církve
18:00
dětská
mše sv.
Na poděkování Pánu Bohu za 50 let života duchovního otce Norberta, za jeho bratra Petra, maminku Edeltraud
a za zemřelého
tatínka Wilhelma s prosbou za nová
kněžská a řeholní povolání02.10.
Památka
sv. andělů strážných

1. pátek v měsíci
17:30Prvopáteční růženec


SO
03.10.
1. sobota v měsíci17:30Růžencová pobožnost


NE
04.10.
27. neděle v mezidobí

10:30U příležitosti
20. výročí úmrtí
za zemřelého
Pavla Čerešníka,
manželku Marii,
za rodiče z obou stran
a sourozence
a za duše v očistci s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu


Lásku bez kříže nenajdeš a kříž bez lásky neuneseš.

OZNÁMENÍ

(27.09.2020)

Minulý víkend se při zvláštní sbírce
na potřeby našich kostelů vybralo celkem:
v Boršicích – 6 430 Kč,-
na Suchově – 3 565 Kč,-
na Lhotkách – 8 134 Kč,-.
Všem dobrodincům patří upřímný Pán Bůh zaplať.

V sobotu 3. října ve 14:00 hod. v kostele na Nové Lhotě bude pohřeb pana Jana Pomajbíka roč. 1941.

Tento týden budou v našich obcích
pravidelné návštěvy nemocných.
V Boršicích to bude v pondělí 28. září od 9:00 hod.,
na Suchově také v pondělí 28. září ale od 10:30 hod.,
a na Lhotkách to bude ve středu 30. září od 9:00 hod.

Příští sobotu 03. října hned po mší svaté v kostele v Boršicích
bude krátká mariánská pobožnost
v rámci novény 1. sobot v měsíci.

Po celý měsíc říjen, ve všední dny, včetně soboty,
bude bývat v našem kostele růžencová pobožnost.
Tato pobožnost bude vždy v 17:30 hod.

Dnes při mši sv. proběhne sčítání lidí na bohoslužbě.
Lístky, které jste obdrželi od ministrantů
odevzdejte u východu z kostela.
Předem děkuji za pomoc při této akci.
Výsledky budou oznámeny příští týden.