Pořad bohoslužeb

DENLITURGICKÁ OSLAVAHODINABOHOSLUŽBY
NE
2.12.
1. neděle adventní Začátek liturgického roku cyklu C 10.30 Za zemřelého Josefa Mikésku a rodiče s prosbou o dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
PO
3.12.
Památka sv. Františka XaverskéhoMše sv. není
ÚT
4.12.
Mše sv. není
ST
5.12.
Mše sv. není
ČT
6.12.
18.00 dětská mše sv.Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za dožitých 75 let, za projevenou lásku, obětavost a výchovu ve víře s prosbou o B. požehnání, ochranu Panny Marie, lásku a zdraví pro celou živou rodinu s přímluvou sv. Rity na jistý úmysl

7.12.
1. pátek v měsíci Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
SO
8.12.
Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
NE
9.12.
2. neděle adventní 10.30 U příležitosti nedožitých 70-ti let za zemřelého Františka Lukšíka s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu