Pořad bohoslužeb

DENLITURGICKÁ OSLAVAHODINABOHOSLUŽBY
NE
21.02.
1. neděle postní

Sbírka
„svatopetrský haléř“
9:45

10:30
Pobožnost křížové cesty

Za zemřelé
rodiče Malárovy,
zemřelou sestru Marii, zemřelého P. Josefa,
za zemřelého zetě,
zemřelou snachu
a za duše v očistci
PO
22.02.
Svátek Stolce sv. Petra, apoštolaMše sv. není
ÚT
23.02.
Mše sv. není
ST
24.02.
Mše sv. není
ČT
25.02.
18:00U příležitosti
1. výročí úmrtí
za zemřelého Jana Holeše, manželku a dceru s prosbou o dar zdraví, Boží požehnání
a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu

26.02.
Mše sv. není
SO
27.02.
Mše sv. není
NE
28.02.
2. neděle postní9:45

10:30
Pobožnost křížové cesty

Za zemřelé
rodiče Štipčákovy,
syna, vnuka,
za zemřelého
Tomáše Hůserka
a za duše v očistci
s prosbou o B. požehnání
a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu

Mysli si, co chceš.
Dělej si, co chceš.
Ale pamatuj: Jednou zemřeš a budeš souzen!

OZNÁMENÍ

(21.02.2021)

Z nařízení vlády pořad platí, že na bohoslužbách je povolen takový počet účastníků, který v daném kostele nepřekročí 10% míst k sezení. V našich farnostech z toho vychází, že v Boršicích je možné, aby se bohoslužeb zúčastnilo max. 17 lidí, na Suchově 12 lidí, a na Lhotkách rovněž 17 lidí.

Účastníci bohoslužeb, s výjimkou členů domácnosti, jsou povinní dodržovat minimální rozestupy 2 metry mezi sebou, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu. Každý účastník bohoslužby je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének.

Z důvodu omezení počtu účastníků na bohoslužbách a pro snadnější přehled kolik účastníků je již v prostorách kostela, je u vchodu do kostela umístěn papír s tabulkou s pořadovými čísly do maximálního počtu povolených osob. V případě zakřížkovaných všech čísel, nevstupujte již prosím do prostoru kostela!

Všechny domluvené úmysly mši svatých budou slouženy podle běžného pořadu bohoslužeb a ve dnech jak byly nahlášeny.

Pro ty, kteří z důvodu omezení počtu na bohoslužbách nemohou se jich zúčastnit, bude možné po půl hodině od začátku každé mše svaté jednotlivě využit příležitosti ke svatému přijímání, a to v kostele, ve kterém bude sloužená mše svatá v daném dni.

Bohoslužby je tedy možné sledovat ve sdělovacích prostředcích (TV Noe, TV Lux, Rádio Proglas) nebo online přes internet a den Páně tak slavit v rodinném kruhu. Všichni věřící jsou z tohoto důvodu dispenzováni od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách.

Minulý víkend se při zvláštní sbírce na potřeby našich kostelů vybralo celkem: v Boršicích – 7 170 Kč,- na Suchově – 2 940 Kč,- na Lhotkách – 3 800 Kč,-. Všem dobrodincům patří upřímný Pán Bůh zaplať.

Tento víkend je zvláštní sbírka „svatopetrský haléř“.

Skládací schránka neboli pokladnička kterou si můžete vyzvednout v našem kostele vzadu pod kůrem, slouží ke střádání peněz, které jste svým sebezáporem v postním období ušetřili a k připomenutí, že k postní kázni patří také almužna. Svou almužnu vložte do této schránky po zralé úvaze a zhodnocení každého dne, nakolik jste byli ve svém postním snažení úspěšní.

Ke konci postní doby, na Květnou neděli, doneste tyto schránky opět do kostela kde je můžete odevzdat na určené místo. Peníze pak použije církev prostřednictvím Charity na pomoc lidem v nouzi a na podporu charitního díla.

Pobožnost křížové cesty bude v našem kostele během postní doby jen v neděli a to přede mší svatou v 9:45 hod.

V případě pohřbu bude poslední rozloučení probíhat jen u hrobu, bez pohřební mše svaté!!! Zádušní mše svatá může být pak odsloužená v úzkém kruhu rodinného společenství.

Zaopatřování nemocných případně umírajících je nutné individuálně domluvit s panem farářem na telefonním čísle: 732 758 772.

Příležitost ke svátosti smíření bude vždy po každé mši svaté. Zpovídat se bude tak dlouho dokud budou zájemci.

Pravidelné měsíční návštěvy nemocných jsou až do odvolání zrušeny.

V případě rodičů, kteří chtějí pokřtít svoje dítě je možné individuálně domluvit jak termín přípravy, tak termín samotného křtu. Svátost křtu bude pak probíhat v úzkém rodinném společenství. Jedná se však o rodiče, kteří mají uzavřený církevní sňatek. Ostatní přípravy na svátosti jsou až do odvolání v naších farnostech zrušeny.

Prosíme o modlitby za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky. Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme.