Oznamy farnosti v Nové Lhotě 19. listopadu 2017

Dnes je zvláštní sbírka na potřeby našich kostelů.

Na sobotu 25. listopadu připadá adorační den naši farnosti Nová Lhota.
Adorace Nejsvětější Svátosti bude zde v kostele od 9.00 do 17.00 hod. Poslední půl hodina tzn. od 16.30 hod. do 17.00 hod. bude vedená knězem.
Prosím, aby se na připravený papír vzadu pod kůrem napsali ti, kteří v době od 9.00 hod. do 16.30 hod. budou mít po půl hodině modlitební stráž v kostele. Aby se nestalo, že bude vystavena Nejsvětější Svátost a nikdo v kostele nebude. Připomínám, že věřící, který půl hodiny adoruje před Nejsvětější Svátosti, může, za splnění obvyklých podmínek, získat plnomocné odpustky.

Příští víkend jsou hody ke cti sv. Kateřiny v Boršicích. Z toho důvodu dojde ke změně v pořadu bohoslužeb v našich farnostech. Sobotní večerní mše sv. v Boršicích bude již v 15.00 hod. V neděli pak budou mše sv., jak následuje:
nejdřív bude mše sv. na Lhotkách v 7.30 hod.,
pak bude na Suchově v 9.00 hod.
a hodová mše sv. v Boršicích bude v 10.30 hod.
Hodovou mši sv. bude sloužit mjr. Mgr. P. Josef Konečný, náčelník oddělení duchovní služby Velitelství výcviku – Vojenské akademie Vyškov a ředitel Pastoračního centra Duchovní služby
Armády ČR v Lulči.

Blíží se 1. víkend v prosinci,křestní termín v našich farnostech. Proto příští pátek 24. listopadu v 19.00 hod. bude příprava rodičů, kteří by chtěli v tomto prosincovém termínu pokřtít svoje děti. Tato příprava bude po večerní mši sv. v pátek 24. listopadu v 19.00 hod. v kostele v Boršicích a to bez ohledu na to, kde pak budou děti pokřtěny. Jedná se o rodiče, kteří mají uzavřený církevní sňatek!