Oznamy v Suchově 2. prosince 2018

Minulý víkend se při zvláštní sbírce
na potřeby našich kostelů vybralo celkem:
v Boršicích – 9 139 Kč,-
na Suchově – 2 296 Kč,-
na Nové Lhotě – 3 044 Kč,-.
Všem dobrodincům patří upřímný Pán Bůh zaplať.

Pravidelné návštěvy nemocných
budou v naší obci
příští pátek 07. prosince od 12:00 hod.

V pátek 07. prosince v 19:15 hod.
po dětské mší svaté v Boršicích
jste všichni srdečně zváni na pobožnost „Večer chval“.

Je již možné zapisovat úmysly mši svatých na rok 2019,
kromě letních měsíců června, července a srpna.

Na nástěnce před kostelem
je již vyvěšeny rozpis příležitosti ke svátosti smíření
v našich farnostech
před letošními vánocemi.

Na základě svědeckých vypovědí
byl sestaven předběžný seznam biřmovanců,
kteří byli biřmování v Boršicích 28.10.1990.
Tento seznam je k nahlédnutí v zadu na stolečku pod kůrem. Prosím dotyčné, kteří byli v ten den biřmování,
popřípadě někoho z jejich rodiny,
aby zkontrolovali správnost tohoto seznamu.
Případné připomínky prosím nahlásit v zákristii.