Oznamy v Suchově 17. června 2018

Dnes je zvláštní sbírka na potřeby našich kostelů.

Náboženství tento týden nebude
a to jak v Boršicích tak na Lhotkách.
Stejně tak nebudou tento týden v našich farnostech
dětské mše sv.

V sobotu 23. června v 9.30 hod. v katedrále v Olomouci
budou vysvěcení 2 jáhni pro olomouckou arcidiecézi:
Vojtěch Radoch z Ostrožské Lhoty
a
Ondřej Talaš z Uherského brodu.
Z toho důvodu prosím,
abychom budoucí jáhny zahrnuli do svých modliteb
a zároveň prosili Pána
o nová kněžská, řeholní a misijní povolání,
zvláště z našich farností.

Příští víkend bude změna v pořadu bohoslužeb
v našich farnostech!!!
V sobotu 23.06. budou mše sv.:
v 16.30 hod. na Lhotkách
a pak v 18.00 hod. v Boršicích.
A v neděli 24.06. mše sv. budou:
v 7.30 hod. v Boršicích
a odpoledne pak v 16.30 hod. na Suchově.