Oznamy v Suchově 16. září 2018

Do náboženství, které se bude vyučovat ve škole v Boršicích
se letos přihlásilo 28 děti z celkového počtu 36 děti ve škole
což je 78 %.
V 1. třídě je přihlášených 5 dětí,
ve 2. třídě je také 5 děti, ve 3. třídě – 5 děti,
ve 4. třídě – 7 děti a v 5. třídě je 6 děti.

Do náboženství, které se bude vyučovat ve škole na Lhotkách
se letos přihlásilo 15 děti z celkového počtu 19 děti ve škole
což je 79 %.
V 1. třídě jsou přihlášené 2 dětí,
ve 2. třídě jsou 4 děti, ve 3. třídě – 5 děti,
ve 4. třídě – 2 děti a v 5. třídě také 2 dětí.
Dnes je zvláštní sbírka na potřeby našich kostelů.

Příští neděli 18. září jsou hody na Lhotkách.
Hodová mše sv. v ten den
bude v kostele sv. Matouše v 10.30 hod.
Sloužit ji bude P. Martin Rumíšek,
toho času kaplan v Luhačovicích.

Poslední víkend v září se ve všech našich kostelích
bude udělovat svátost pomazání nemocných.
V Boršicích to bude v sobotu 29. září,
během večerní mše sv. v 18.00 hod.,
na Suchově to bude v neděli 30. září,
během mše sv. v 9.00 hod.
a na Lhotkách to bude také v neděli 30. září,
během mše sv. v 10.30 hod.
Všechny ty, kteří přijmou svátost nemocných v tyto dny,
prosím, aby si vyzvedli lístek
ke svátosti pomazání nemocných,
vyplnili na něm potřebné informace
a pak jej donesli až na mši sv.
kdy se svátostné pomazání bude udělovat.

Komu se uděluje svátostné pomazání:
– přijmout ji může každý vážně nemocný (tělesně i duševně)
nebo umírající věřící, i když je v bezvědomí.
– když se nemocnému, který přijal tuto svátost, uleví
a pak se mu opět přitíží
– pří déle trvající nemoci,
– před chirurgickým zásahem (operací)
– starým lidem, jejichž síly značně ochabují,
– dětem, od chvíle, kdy jsou schopny chápat,
že jim tato svátost přináší posilu.

V zadu na stolečku pod kůrem
je možné svým podpisem
podpořit petici na podporu klasického manželství
mezi mužem a ženou.
Petici mohou podle zákona podepsat všichni občané
(není omezena věkem,
pouze schopností porozumět předmětu petice
a souhlasem s jejím požadavkem)
a i cizinci zdržující se na území ČR.
Aktuálně svým podpisem již vyjádřilo
podporu klasickému manželství mezi mužem a ženou
více než 45 tisíc lidí v celé ČR.