Oznamy v Suchově 19. listopadu 2017

Dnes je zvláštní sbírka na potřeby našich kostelů.

Příští víkend jsou hody ke cti sv. Kateřiny v Boršicích. Z toho důvodu dojde ke změně v pořadu bohoslužeb v našich farnostech.
Sobotní večerní mše sv. v Boršicích bude již v 15.00 hod. V neděli pak budou mše sv., jak následuje:
nejdřív bude mše sv. na Lhotkách v 7.30 hod.,
pak bude na Suchově v 9.00 hod.
a hodová mše sv. v Boršicích bude v 10.30 hod.
Hodovou mši sv. bude sloužit mjr. Mgr. P. Josef Konečný, náčelník oddělení duchovní služby Velitelství výcviku – Vojenské akademie Vyškov a ředitel Pastoračního centra Duchovní služby Armády ČR v Lulči.

Blíží se 1. víkend v prosinci, křestní termín v našich farnostech. Proto příští pátek 24. listopadu v 19.00 hod. bude příprava rodičů, kteří by chtěli v tomto prosincovém termínu pokřtít svoje děti. Tato příprava bude po večerní mši sv. v pátek 24. listopadu v 19.00 hod. v kostele v Boršicích a to bez ohledu na to, kde pak budou děti pokřtěny. Jedná se o rodiče, kteří mají uzavřený církevní sňatek!